/Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto savininkai raginami jį susitvarkyti
2021 m. kovo 29 d.

Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto savininkai raginami jį susitvarkyti

Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje yra nemažai apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuris turi savininkus.  Varėnos rajono savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimu patvirtino apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto Varėnos rajone 2020 m. sąrašą, kuriame – keturiasdešimt keturi objektai.

Vadovaudamasi Statybos įstatymu, savivaldybės administracija, kaip viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, turi teisę pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti.

Varėnos rajono savivaldybės administracija ragina apleistų objektų savininkus imtis priemonių ir juos susitvarkyti bei primena, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą savininkams gresia baudos. Pagal šio kodekso 359 straipsnį statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų. Pagal šio kodekso 360 straipsnį statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO 2020 M. SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Statinio adresas Statinio unikalus Nr.  

Statinio ar patalpos pavadinimas

 

Statinio ar patalpos paskirtis

Nekilnojamojo turto būklė (apleistas ar neprižiūrimas ir pan.)
1 2 3 4 5 7
1. Kalėnų k. 13,

Jakėnų sen.

3895-9003-5011 Gyvenamas namas Gyvenamoji Apleistas,

neprižiūrimas

2. Kalėnų k. 4,

Jakėnų sen.

3894-0060-0007 Gyvenamas namas Gyvenamoji Apleistas,

neprižiūrimas

3. Miško g. 3,

Kareivonių k.,

Jakėnų sen.

Pastatai neregistruoti Gyvenamas namas Gyvenamoji Apleistas,

neprižiūrimas

4. Ežero g. 15,

Puodžių k.,

Jakėnų sen.

Pastatai neregistruoti Gyvenamas namas Gyvenamoji Apleistas,

neprižiūrimas

5. Kabelių g. 14,

Kabelių k.,

Marcinkonių sen.

3897-2015-5019 Pirtis Pagalbinio ūkio Apleistas, neprižiūrimas, griūvantis
6. Kastinio g. 66,

Marcinkonių k.,

Marcinkonių sen.

3895-0009-0017 Administracinės bei kitos patalpos Administracinės Apleistas, neprižiūrimas, griūvantis
7. Čepkelių kel.,

Marcinkonių k.,

Marcinkonių sen.

3896-0005-5010 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, po gaisro, neprižiūrimas, griūvantis
8. Grybautojų g. 1,

Grybaulios k.,

Marcinkonių sen.

3894-8005-6015 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas po gaisro,

neprižiūrimas, griūvantis

9. Merkinės g. 57,

Merkinės mstl.,

Merkinės sen.

3897-3002-7011 Kiaulidė Kita (fermų) Apleistas, neprižiūrimas
10. Daržų g.14,

Merkinės mstl.

Merkinės sen.

 

3897-4008-9010 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
11. Beržų g. 2,

Pilvingių k.,

Merkinės sen.

3893-7005-7015 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
12. Tetervinės k.,

Merkinės sen.

3891-0004-8018 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
13. Kalno g. 6,

Sukarepkos k.,

Merkinės sen.

3848-0004-0066 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
14. Kurmiškių k. 1,

Merkinės sen.

3835-0009-0038 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
15. Jagmino g. 50,

Merkinės mstl.,

Merkinės sen.

3897-9005-5011 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
16. Naujoji g. 13,

Merkinės mstl.,

Merkinės sen.

3898-9014-4017 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
17. Merkinės g. 3,

Merkinės mstl.,

Merkinės sen.

4400-1555-3449 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
18. Sodžiaus g. 1,

Burokaraisčio k.,

Merkinės sen.

3835-0004-0081 Ūkinis pastatas Kita (fermų) Apleistas, neprižiūrimas
19. Liepto g. 1,

Valkininkų mstl.,

Valkininkų sen.

 

4400-5055-9623 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Be stogo
20. Čižiūnų g. 74A,

Čižiūnų k.,

Valkininkų sen.

4400-2911-3864 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Be stogo
21. Versekos g. 14,

Paversekio k.,

Matuizų sen.

3894-0100-1016 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas
22. Versekos g. 1,

Krūminių k.,

Matuizų sen.

3897-5004-9019 Gyvenamasis namas Gamybos

pramonės

Apleistas
23. Naujoji g. 5,

Krūminių k.,

Matuizų sen.

3898-6006-4011 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas
24. Duobupio g. 26,

Matuizų k.,

Matuizų sen.

3895-7008-7011 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas
25. Statybininkų g. 27,

Matuizų k.,

Matuizų sen.

4400-1475-6304 Pastatas Gamybos

pramonės

Apleistas
26. Statybininkų g. 25,

Matuizų k.,

Matuizų sen.

3899-1002-2056 Pastatas Sandėliavimo Apleistas
27. Liepų g. 27,

Jurgiškių k.,

Matuizų sen.

3833-0008-0077 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas
28. Mokyklos g. 12, Nedzingės k., Varėnos sen. 3895-2004-2017 Pašto patalpos Administracinės Apleistas, neprižiūrimas
29. Degutės g.12, Genionių k.,

Varėnos sen.

4400-0648-6646 Gyvenamasis namas Gyvenamoji sugriuvęs
30. Ežero g. 6, Genionių k.,

Varėnos sen.

3898-0005-2015 Buvę sandėliai Sandėliavimo Apleistas, neprižiūrimas
31. Ežero g.8, Genionių k., Varėnos sen. 3898-0005-2026 Buvę sandėliai Sandėliavimo Apleistas, neprižiūrimas
32. Sarapiniškių g. 3, Sarapiniškių k.,

Varėnos sen.

3893-8010-6014 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
33. A.Ryliškio g. 1, Senosios Varėnos k.,

Varėnos sen.

4400-0136-7828 Pastatas-bendrabutis Administracinės Apleistas, neprižiūrimas
34. Antakalnio g. 52,

Senosios Varėnos k.,

Varėnos sen.

3890-0000-1018 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
35. Dvaro g.15, Gudžių k.,

Varėnos sen.

3898-4003-8013 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
36. Vilniaus g. 2, Senosios Varėnos k.,

Varėnos sen.

3896-3001-1017 Komercinės paskirties pastatas Administracinė Apleistas, neprižiūrimas
37. Senovės g. 4, Nedzingės k., Varėnos sen. 3894-0140-5016 Gyvenamasis namas Gyvenamoji `
38. Gandrų g.2, Giražerio k., Varėnos sen. 3894-0051-6014 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
39. Vytautog.27, Perlojos k.,

Varėnos sen.

3896-7009-5017 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas
40. Mechanizatorių g. 34G,

Varėna

3896-6002-1050 Gamybinis pastatas Gamybos Apleistas, neprižiūrimas
41. Geležinkelio g. 45 E,

Varėna

3897-1003-3064 Kontrolinio praleidimo punkto pastatas Administracinė Apleistas, neprižiūrimas
42.  

Geležinkelio g. 45 D,

Varėna

3897-1003-3053 Buvęs gamybinis pastatas Gamybos Apleistas, neprižiūrimas
43. Vytauto g.76, Varėna 4400-1760-0670 Administracinis pastatas Administracinė sudegęs
44. Šilo g.40, Varėna 4400-5350-7485 Gyvenamasis namas Gyvenamoji Apleistas, neprižiūrimas

 

 

2021-03-29T12:46:47+00:00