/Aptarti projekto „Lyderių laikas 3“ Varėnos rajono savivaldybės kūrybinės komandos veiklos rezultatai
2019 m. balandžio 10 d.

Aptarti projekto „Lyderių laikas 3“ Varėnos rajono savivaldybės kūrybinės komandos veiklos rezultatai

Balandžio 2 d. Varėnos švietimo centre įvyko nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Varėnos rajono savivaldybės kūrybinės komandos susitikimas su projekto koordinatore Olivija Saraniene bei projekto konsultantais Egle Dauniene ir Rolandu Kučiausku.

Baigiamosios konsultacijos metu aptarti kūrybinės komandos įgyvendinto pokyčio projekto „Ryšiai ir santykiai siekiant klasės/grupės kiekvieno mokinio/vaiko pažangos“ rengimo etapai ir pasiekti rezultatai. Šis projektas vykdytas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. rajono bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų lopšeliuose-darželiuose, Varėnos technologijos ir verslo mokykloje. Iš viso dalyvavo trylika (81 proc.) rajono švietimo įstaigų.

Įgyvendinant projektą, siekta stiprinti ryšius ir santykius tarp švietimo įstaigų, mokytojų, tėvų ir mokinio/vaiko, gerinti individualią pažangą, tai yra mokinio/vaiko asmeninę ūgtį, emocinį intelektą, akademinius ir kitus pasiekimus. Kurdami bendradarbiavimo modelį, pedagogai rėmėsi kitų patirtimi. Jie dalyvavo seminaruose, vyko į stažuotes, dalijosi patirtimi, įžvalgomis ir idėjomis. Sustiprėjo švietimo įstaigų bendruomenių poreikis įsivertinti ir susitarti dėl mokinio pažangos, susibūrė nauja neformalių lyderių grupė – pažangos stebėsenos koordinatoriai. Susiformavo prasmingi ryšiai mokyklos pažangai bei siekiama tvarių susitarimų su įvairiomis bendruomenėmis dėl ugdymo kokybės.

Projekto įgyvendinimo metu sustiprėjo visų švietimo bendruomenės narių (mokytojų, mokinių, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų) tarpusavio santykiai, tvariau plėtojami mokyklų išoriniai tarpinstituciniai ryšiai.

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2019-04-10T14:45:58+00:00