/Bus tikslinama komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema
2019 m. birželio 13 d.

Bus tikslinama komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema

Dėl pasikeitusios situacijos, esamų inžinerinių tinklų, suformuotų sklypų ir kitų aplinkybių numatoma patikslinti komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-412 ,,Dėl Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemos patvirtinimo“. Su siūlomu schemos pakeitimu galite susipažinti Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje arba Turto valdymo skyriuje, 57 kab.

Viešas Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemos aptarimas vyks šių metų birželio 20 d. 17 val. Varėnos rajono savivaldybėje, Vytauto g. 12, Varėna (I a. didžiojoje salėje). Kviečiame šiame pristatyme dalyvauti suinteresuotus asmenis. Pastabas ir pasiūlymus galite pateikti ir elektroniniu paštu valdas.tamulevičius@varena.lt.

Įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, numatoma 2019–2020 m. rajone įrengti pusiau požemines ir antžemines atliekų surinkimo aikšteles prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodų bei garažų bendrijų.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija

2019-06-13T08:23:23+00:00