/Dalies pasirinktų egzaminų abiturientai galės atsisakyti
2020 m. gegužės 12 d.

Dalies pasirinktų egzaminų abiturientai galės atsisakyti

                      Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras pakeitė Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir numatė galimybę iki gegužės 18 d. abiturientams atsisakyti tų brandos egzaminų, kurie jiems nėra aktualūs galvojant apie stojimą į vieną ar kitą aukštąją mokyklą. Iki gegužės 18 d. kandidatams leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.

                      Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus informacija

2020-05-12T11:32:14+00:00