/Ekstremalių situacijų komisija priėmė nutarimą dėl koronaviruso plitimo mažinimo
2020 m. kovo 13 d.

Ekstremalių situacijų komisija priėmė nutarimą dėl koronaviruso plitimo mažinimo

Varėnos rajono savivaldybėje skubos tvarka sukviesta Ekstremalių situacijų komisija, kurios posėdyje su pagrindinių rajono tarnybų vadovais dar kartą aptarta aštrėjanti problema dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, situacija rajone ir priimti nutarimai, kokias priemones turi taikyti ir kokių nurodymų turi būti laikomasi Varėnos rajono įstaigose.

Posėdžiui pirmininkavęs savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas informavo, kad yra gauti Sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo A. Verygos  2020 m. kovo 12 d. sprendimai, kuriuose išdėstytus nurodymus savivaldybės privalo spręsti neatidėliodamos.

Savivaldybės gydytoja Irma Lukminienė informavo, kad vadovaujantis šiais sprendimais nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama stabdyti, o nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas ir švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, rekomenduojant pasinaudoti mokinių atostogomis ir pasiruošiant taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Savivaldybių administracija turi privalomai užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose. Rekomenduota darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu. Taip pat uždrausti kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų ir fizinį lankytojų aptarnavimą. Uždrausti veiklą vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Pavesti visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms maksimaliai teikti gyventojams aptarnavimo paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus departamento Varėnos skyriaus laikinai pavaduojanti skyriaus vedėją Danutė Feiferienė akcentavo, kad šiuo metu NVSC specialistams tenka bendrauti būtent su tais, kas atvyksta iš užkrėstų zonų.  Sergantiems asmenims, kurie grįžo iš COVID-19 užkrėstų šalių, pagal poreikį išduodamas nedarbingumo pažymėjimas keturiolikai dienų arba, susitarus su darbdaviu, asmuo gali dirbti nuotoliniu būdu.

Švietimo skyriaus vyr. specialistas Liudas Tamulevičius, paklaustas, ar bus užtikrinamas ugdymo procesas po dviejų savaičių, jeigu bus dar bus sustabdytas,  informavo, kad galimybių užtikrinti yra taikant virtualų mokymą.

Posėdyje buvo kalbama, kaip bus sprendžiama tuo atveju, jei mažamečių vaikų turintys tėveliai neturės galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Meras Algis Kašėta akcentavo, kad vaikų darželių vadovai turi būti įpareigoti paruošti vieną grupę tiems vaikams, kurių tėvai negalės dirbti nuotoliniu būdu ir nebus galimybių vaikams būti namuose.

Posėdyje buvo sprendžiamas klausimas dėl pagal reikalavimus paruoštų patalpų, kurias reikia numatyti, jeigu būtų koronaviruso protrūkis. Buvo aptarti įvairūs variantai, kuriose galėtų būti izoliuoti asmenys.

Varėnos PSPC direktorius Danas Bortkevičius ir Varėnos ligoninės direktorius Algirdas Miklyčius informavo, jog jų įstaigose po vieną izoliatorių yra paruošta, taikomos sustiprintos prevencijos priemonės, ribojamas ligonių lankymas. Jų teigimu, be didelės būtinybės žmonėms rekomenduojama nesilankyti medicinos įstaigose. Taip pat išreiškė susirūpinimą, kad labai svarbu nuo susirgimo apsaugoti ir medikus, nes kai kurių iš jų dirba ir poliklinikoje, ir ligoninėje. Jiems susirgus, truks specialistų. Tačiau jie išvardijo ir problemas, su kuriomis susiduria. Medikams trūksta specialių  aprangų, respiratorių, kurios šiuo metu yra būtinos. Taip pat jie pažymėjo, jog sprendžiant konkrečius atvejus, trūksta aiškios informacijos.

Meras pažymėjo, jog šiuo metu pasigendama tarpinstitucinio bendradarbiavimo, nes tai yra valstybinio lygio problema ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centras turi padėti operatyviai spręsti susidariusias problemas ir pateikti išaiškinimus.

Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas A. Verbickas, apibendrindamas posėdyje svarstytus klausimus, informavo, kad Ekstremalių situacijų komisija raštu neatidėliodama kreipsis į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų komisiją, kad būtų Varėnos rajono medicinos įstaigos aprūpintos būtinomis apsaugomis priemonėmis ir aprangomis. Taip pat kad būtų sprendžiamas klausimas dėl operatyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

Ekstremalių situacijų komisija, vadovaudamasi Sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo A. Verygos  2020 m. kovo 12 d. sprendimais, reaguodama į didėjančią koronaviruso plitimo grėsmę ir atsižvelgdama į esamą situaciją Varėnos rajone, priėmė nutarimą:

  1. Pritarti Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymui dėl vaikų atostogų nuo 2020 m. kovo 16 iki 2020 m. kovo 27 d. bei rekomenduoti nevykdyti ugdymo procesų 2020 kovo 13 d.
  2. Kreiptis į įstaigas, įmones, organizacijas, kad darbuotojams būtų suteiktos galimybės organizuoti nuotolinį darbą.
  3. Varėnos ir Merkinės globos namams bei visiems dienos užimtumo centrams privalomai uždrausti lankymą ir užsiėmimus.
  4. Organizuoti sąlygų, kai žmogus nenori saviizoliuotis namuose, užtikrinimą.
  5. Įpareigoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento Varėnos skyrių kasdien teikti dėl koronaviruso stebimų žmonių skaičių Varėnos rajone.
Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

2020-03-13T17:36:29+00:00