/Informacija gyventojams, norintiems, kad jų būstas būtų prijungtas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros
2020 m. birželio 8 d.

Informacija gyventojams, norintiems, kad jų būstas būtų prijungtas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros

Varėnos rajono savivaldybė 2019 m. sėkmingai įgyvendino projektą „Privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų surinkimo infrastruktūros Varėnos mieste“. Įgyvendinant šį projektą prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti 85 gyvenamieji namai Varėnos mieste.

2020-2021 m. planuojama įgyvendinti projektą „Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esančių būstų prijungimas prie nuotekų tvarkytojams priklausančios nuotekų infrastruktūros“ ir prie centralizuotų tinklų prijungti 115 būstų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2020-2022 metais iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos papildomai skiria 1,0 mln. Eur privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros. Galimi pareiškėjai viešieji vandens tiekėjai arba savivaldybės institucijos. Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų. Vienam būstui prijungti skiriamos didžiausios subsidijų sumos vidurkis negali viršyti 2 100 Eur, o pareiškėjas turi prisidėti ne mažiau kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti bei padengti visas kitas projekto įgyvendinimui būtinas išlaidas. Varėnos rajone subsidija galima tik Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo gyventojams, jei iki jiems priklausančių žemės sklypų yra privesti magistraliniai nuotekų vamzdynai. Finansuojami nuotekų tinklų privedimo nuo magistralinių vamzdynų iki privataus gyvenamojo namo ribos (sienos) darbai.

Varėnos rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektą „Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esančių būstų prijungimas prie nuotekų tvarkytojams priklausančios nuotekų infrastruktūros (II etapas)“, jeigu šio projekto įgyvenimui pritars Varėnos rajono savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija projekto paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai turės pateikti iki 2020 m. liepos 17 d. Prašome gyventojus, norinčius, kad jų gyvenamasis namas būtų prijungtas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros, kuo skubiau, bet ne vėliau, kaip iki 2020 m. liepos 10 d., apie tai informuoti Varėnos rajono savivaldybės administraciją ir pasirašyti sutikimą dėl buitinių nuotekų tinklų klojimo privačiame žemės sklype bei įsipareigoti šiais tinklai naudotis ir pasirašyti sutartį su nuotekų tvarkytoju. Kontaktinis asmuo – Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Labanauskas, Vytauto g. 12, Varėna (57 kab.), tel. (8 310) 31996, el. paštas: antanas.labanauskas@varena.lt.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2020-06-08T11:58:44+00:00