/Įpusėjo J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastato rekonstrukcija, bus organizuojamos meno stovyklos ir mokymai
2019 m. liepos 30 d.

Įpusėjo J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastato rekonstrukcija, bus organizuojamos meno stovyklos ir mokymai

Varėnos rajono savivaldybės administracija rekonstruoja J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastatą (Vytauto g. 29, Varėna). Darbai vyksta intensyviai. Jau įpusėjo vidaus inžinerinių sistemų įrengimas, atnaujinti geriamojo vandens, buitinių nuotekų, elektros tinklai, šildymo ir vėdinimo sistemos, įrengta apsaugos sistema ir gaisrinė signalizacija. Pakeisti langai ir vidaus durys. Atlikti patalpų perplanavimo darbai. Beveik visi patalpų paviršiai jau paruošti baigiamajam apdailos procesui: sienoms dažyti, luboms kabinti, grindų dangai įrengti. Suformuotas tiesioginis įėjimas į koncertų salę. Apšiltintas stogas, įrengta nauja jo danga.

Pastatas rekonstruojamas kompleksiškai, atsižvelgiama į jo akustines savybes, apšvietimo poreikį ir kitus keliamus reikalavimus menų veiklai vykdyti. Atnaujinus pastatą, numatyta sutvarkyti jo aplinką: įrengti naują automobilių stovėjimo aikštelę, sutvarkyti takus, apšvietimą, mažosios architektūros objektus ir želdynus.

Pasak Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos, atnaujinus šį neformaliojo švietimo pastatą, pagerės vaikų ugdymo aplinka, bus sudarytos palankesnės sąlygos meninei saviraiškai. „Svarbu skirti dėmesį neformaliajam meniniam ugdymui, o tai ne tik užtikrina vaikų užimtumą, bet ir didina socialinį, visuomeninį įtraukimą, ugdo kūrybingas, išradingas asmenybes, padeda jauniems žmonėms atsiskleisti ir išreikšti save“, – teigia rajono vadovas.

Pastatas rekonstruojamas pagal 2018 metų spalio 1 d. pasirašytą Projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ („Atrask mane“) finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu iš Baltarusijos, Ščiučino miestu pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Kolegos iš Baltarusijos taip pat atnaujins menų mokyklos patalpas.

Įgyvendinant projektą, siekiama didinti jaunimo su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ar jaunimo iš socialinės rizikos šeimų įsitraukimą į neformaliojo švietimo veiklas, susijusias su menu, skatinti, kad aktyviau dalyvautų socialiniame gyvenime. Siekiant supažindinti jaunimą su projekto keliama problematika, buvo organizuotas tarptautinis projekto logotipo konkursas. Darbus teikė Lietuvos ir Baltarusijos dalyviai. Geriausieji išrinkti e. balsavimo būdu. Nugalėjo Baltarusijos atstovas, dar 5 logotipų autoriai apdovanoti projekto prizais. Tarp geriausiųjų – du Lietuvos atstovai.

2019 m. liepos 4 d. buvo pasirašyta Mokymų organizavimo ir mokymų programos parengimo paslaugų sutartis su Lietuvos muzikos terapijos asociacija. Jau šį rudenį Varėnos ir Ščiučino pedagogams bei ugdymo pagalbos specialistams prasidės mokymai, kaip dirbti su socialiai pažeidžiamais vaikais taikant menų terapijos metodus. Vaikų tėvai mokymų metu įgis žinių apie meninės veiklos naudą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Iki 2020 m. mokslo metų pradžios bus parengta ir patvirtinta Varėnos bei Ščiučino menų mokyklų neformaliojo švietimo mokymų programa, pagal kurią būtų galima įtraukti kuo daugiau socialiai pažeidžiamų vaikų ir dirbti mišrioje skirtingų gebėjimų, fizinių ir psichinių sugebėjimų vaikų grupėje taikant menų terapijos metodus.

Projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ („Atrask mane“) pradžia – 2018 m. spalio 2 d. Viso projekto trukmė – 24 mėnesiai, rangos darbų trukmė – 12 mėnesių (jeigu reikėtų, numatyta galimybė pratęsti 6 mėn.) Rangos darbus UAB „Varėnos statyba“ pradėjo 2018 m. gruodžio mėnesį. Bendra projekto vertė – 1 436 413,00 Eur. Europos Sąjunga finansuoja 90 proc. projekto vertės – 1 292 771,70 Eur.

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa (http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/) skatina Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę. Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir skatinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmones bei organizacijas dalytis patirtimi įgyvendinant bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. ES finansavimas šiai priemonei iš viso sudaro 74 milijonus eurų.

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021
El. paštas
solveiga.zukiene@varena.lt

 

2019-07-30T16:28:53+00:00