/Išrinktas Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso laimėtojas
2020 m. birželio 19 d.

Išrinktas Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso laimėtojas

Varėnos kultūros centre vyko Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kiekvienais metais  organizuojamo Dalios Tamulevičiūtės  lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursui pateiktų darbų peržiūra.  Šiais metais konkursui  buvo pateiktos septynios paraiškos.  Jas pateikė VŠĮ Menų agentūra „Atrstkape“, Klaipėdos jaunimo teatras, Juozo Miltinio dramos teatras, dvi paraiškas pateikė Kauno miesto kamerinis teatras, Panevėžio teatras  ir Nacionalinis Kauno dramos teatras.

Konkurso tikslas – inicijuoti scenos meno kūrinių pagal  klasikinę ir šiuolaikinę  lietuvių literatūrą eskizų/ištraukų sukūrimą skatinant scenos meno kūrėjų iniciatyvą ir meninę saviraišką bei  stiprinant  lietuvių literatūros ir teatro tarpusavio ryšius.

Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursui pateiktus darbus vertino Kultūros ministro įsakymu patvirtinta komisija, kuriai vadovavo teatro ir kino aktorius, režisierius, skaitovas Vladas Bagdonas.

 2020 metų Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso laimėtoju išrinktas Kauno miesto kamerinis teatras, kuriame režisierius Balys Ivanauskas kurs spektaklį „Apie ką visa tai?“ pagal Gintaro Grajausko eilėraščius ir asmenines aktorių istorijas.

Vadovaujantis Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nuostatais,  „pareiškėjas pagal konkursui pateiktą eskizą įsipareigoja sukurti  spektaklį arba monospektaklį, kuris nemokamai rodomas kitų metų Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymo metu ar kitą festivalio organizatorių nustatytą dieną Varėnoje“. Spektakliui sukurti Kultūros ministerija skirs iki 8 690 eurų.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2020-06-19T11:16:47+00:00