/Išrinkti jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą
2019 m. birželio 21 d.

Išrinkti jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą

Birželio 19 d. popietę įvyko su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo išrinkti 4 jaunimo (14–29 m.) atstovai į Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turėjo aštuonių, pateikusių pageidavimą dalyvauti susirinkime, jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Susirinkimo pradžioje kiekvienas kandidatas prisistatė, atsakė į pateiktus klausimus. Kiekvienas jų išdėstė savo motyvaciją, kodėl jis turėtų būti išrinktas, o iš visų pretendentų keturi jaunuoliai išrinkti į Jaunimo reikalų tarybą. Tai Augustė Maziukaitė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos administruojamos programos „Eurodesk“ Lietuva savanorių tinklo narė, Danielė Baublytė, VšĮ „Varėnės žirgai“ organizacijos narė, Agita Beržanskaitė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinė, Rytis Skamarakas, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinys. Žygis Buržinskas, save išsikėlęs kandidatas, deja, nepateko.

Jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Varėnos rajono savivaldybės tarybos veikianti kolegiali patariamoji institucija, padedanti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse.

Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui lygiateisės partnerystės pagrindu iš 8 narių: 4 savivaldybės institucijų atstovai ir 4 rajono jaunimo (14–29 m.) atstovai. Visa Jaunimo reikalų tarybos sudėtis bus patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos rugpjūčio mėnesio posėdyje.

 

Varėnos rajono savivaldybės

jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė)

Daiva Grigėnė

2019-07-30T10:28:33+00:00