/Kovo 11-ąją varėniškių širdys plakė laisvės ritmu
2020 m. kovo 16 d.

Kovo 11-ąją varėniškių širdys plakė laisvės ritmu

Prieš 30 metų Lietuvoje pradėjo stipriau pūsti laisvės vėjas. Ir šiandien nepaliaujamai jis pučia, suka vėjo malūnėlius – laisvės simbolius, primindamas, kad Lietuva laisva, atnešdamas neišmatuojamas galimybes, begalinį tikėjimą ir džiaugsmą.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimo šventę pradėjo VSAT Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai, kurie pristatė stojimo į Pasieniečių mokyklą sąlygas, karjeros galimybes ir tarnyboje naudojamą ginkluotę bei ekipuotę. Kinologai su tarnybiniais šunimis demonstravo parodomąją bendrojo paklusnumo ir tariamo pažeidėjo sulaikymo programą. Buvo galima išvysti dalį technikos, kurią pareigūnai naudoja kasdienėje tarnyboje ir naują pirkinį – visureigį su modernia įranga. Jis neturi analogo ir yra vienintelis Pabaltijo šalyse.

Vėliau Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo meldžiamasi už Lietuvą ir jos laisvę. Klebonas Ernestas Maslianikas visus parapijiečius sveikino jubiliejinės Kovo 11-osios proga, ragino mokytis gyventi savo nepriklausomoje, laisve alsuojančioje šalyje ir sakė: „Laisvė yra stebuklas ir Dievo dovana. Melskime savyje malonės, kad išmintingai galėtume priimti šią dovaną, kad ji niekuomet neatpigtų mūsų širdyje, kad visada žinotume, jog tai mus įpareigoja didžiuotis, prisidėti savo indėliu, ir toliau diena iš dienos dalintis šia dovana su kitais, tinkamai kurti savąją valstybę ir savo pačių gyvenimą.“ Mišioms iškilmingumo suteikė Varėnos kultūros centro mišraus choro „Varpilė“ atliekamos giesmės.

Kol vyko pamaldos, tradicija tapusiam bėgimui „Aš bėgu už laisvę“ iš Senosios Varėnos ruošėsi beveik šimtas dalyvių. Prieš paskelbiant startą, tylos minute pagerbė į amžinąjį poilsį išėjusius Kovo 11-osios Akto signatarus ir Lietuvą gynusius, Lietuvos nepriklausomybę kūrusius žmones, padėjo gėlių prie Nepriklausomybės paminklo ir savanorių kapų.

                      Po Šv. Mišių šventinis minėjimas tęsėsi prie savivaldybės. Varėniškiai aplodismentais pasitiko bėgimo dalyvius, kuriems buvo įteikti medaliai ir vėjo malūnėliai – laisvės simboliai. Džiugu, kad, nepaisydami permainingo oro, į koncertą „Laisvės vėjas“ susirinko gausus būrys žiūrovų, kuriems sušalti neleido nuotaikingas mūsų rajono kolektyvų pasirodymas ir VSAT Varėnos rinktinės atstovų karšta arbata, skani pasienietiška košė.

Kalbėdamas Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta sveikino varėniškius su 30-uoju laisvės pavasariu ir trumpai peržvelgė mūsų valstybės kelią į šį jubiliejų, kupiną negandų ir sunkumų. Nuostabiai susiklosčius istorinėms aplinkybėms Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta. Meras A. Kašėta sakė: „Aš labai noriu padėkoti jauniems žmonėms, kurie kurs valstybę po mūsų. Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, kurie jaučiat atsakomybę kiekvieną dieną, kurie žinot, kad kiekvienas turi galimybę įnešti savo dalelę į valstybės, bendruomenės gyvenimą. Mes negalime pakeisti viena diena ar vienu darbu valstybės gyvenimo, tačiau mes galime savo pavyzdžiu kasdienybėje prisiimdami savo atsakomybę sukurti tą gražią mozaiką, kuri vadinasi tauta, valstybė, tėvynė.“

Varėnos rajono gyventojus šventės proga sveikino Seimo narys Juozas Baublys. Jis sakė: „Jau trisdešimt metų Lietuva laisva, jau antra karta auga laisva, nežinanti, kas tai yra rėžimas, priespauda. Jau daugelis iš mūsų, vyresnės kartos atstovų, daugiau kaip pusę savo amžiaus gyvenam laisvoje, nepriklausomoje valstybėje. Tad džiaukimės ir didžiuokimės laisve, branginkime laisvę ir visi kartu kurkime Lietuvos ateitį“.

Rajono meras A. Kašėta drauge su Seimo nariu J. Baubliu apdovanojo greičiausiai atbėgusį A. Taraskevičių, greičiausiai atbėgusią merginą E. Zaicevą. Šventiškiausiai ir tautiškiausiai pasipuošusia dalyve buvo pripažinta O. Kvietkauskaitė. Apdovanota ir didžiausia, šauniausia komanda – Jaunieji Varėnos šauliai.

Iškilmingai skambėjo tautiška giesmė ir Varėnos kultūros centro mišraus choro „Harmonija“ atliekamas Varėnos himnas, kurio eiles sukūrė G. Čepaitis, muziką kūrė I. Čepaitis, aranžavo T. Kizelis ir L. Tiškienė. Mūsų rajono atlikėjų kolektyvai visus linksmino šokiais, lietuvių liaudies dainomis, kurias anksčiau dainavo mūsų protėviai, o dabar dainuoja ir mūsų vaikai.

Renginys buvo suskirstytas į tris nepriklausomybės dešimtmečius. Trys vedantieji pristatė vykusius pokyčius Lietuvoje ir mūsų gimtajame krašte Varėnoje. Per pirmuosius dešimt metų daugybė įdomių ir svarbių dalykų nutiko Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę! Įkurtos svarbiausios valstybės institucijos – nacionalinė kariuomenė bei policija. Lietuva tapo JTO nare. Varėnoje buvo iškilmingai įteisinta ir pašventinta Varėnos miesto vėliava ir herbas, pastatyta Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Merkinėje įkurtas memorialas Dainavos apygardos partizanams, „Kryžių kalnelis“. Varėnos kultūros ir meno taryba įsteigė Varėnos r. kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimą „Sidabrinė bitė“.

Per antrąjį atkurtos Nepriklausomybės dešimtmetį laisvės vėjas pūtė vis veržliau – Lietuva tapo pilnateise NATO ir ES nare, iškilmingai švęstas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis. Varėnoje tuo metu po renovacijos buvo atidaryti patrauklūs, modernūs viešosios bibliotekos ir kultūros centro pastatai. Duris atvėrė socialinių paslaugų centras. Per tą dešimtmetį gimė aukštą meninę vertę turintis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis.

                      Trečiąjį laisvės dešimtmetį kūrė ir jaunimas, užaugęs nepriklausomoje Lietuvoje, nematęs priespaudos, bet girdėjęs pasakojimus iš senelių, istorijos pamokų. Džiugu, jog pasaulis Lietuvą pažino, kaip progresyvią, atvirą, tolerantišką, nuostabią gamtą ir darbščius žmones turinčią valstybę. Dzūkijos nacionalinio parko ir valstybinio gamtinio Čepkelių rezervato direkcijos pastangomis buvo pastatytas aukščiausias Dzūkijoje apžvalgos bokštas. Mūsų rajone Merkinė tapo viena iš pirmųjų mažųjų Lietuvos kultūros sostinių. Iškilmingai buvo švęstas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis, Merkinės 650-ies metų jubiliejus, Perlojos Respublikos šimtmetis, Varėnoje įteikta pirmoji A. Ramanausko-Vanago premija. Pastarąjį dešimtmetį Varėnoje buvo atnaujintas miesto stadionas, duris atvėrė šiuolaikiškas sporto centras su baseinu. Vyko įvairūs respublikiniai ir rajoniniai sporto renginiai. Atsinaujino daug miesto erdvių, vaikų žaidimo aikštelių, sporto aikštynų, alėja, Karloniškės ežero teritorija, parkas, išpopuliarėjo žygiai į gamtą, renginiai netradicinėse erdvėse. Nuo mažiausio iki didžiausio, nuo seniausio iki jauniausio – visi Varėnoje gyveno ir gyvens gamtos ritmu!

Renginio vedėjai dėkojo koncerto dalyviams: Varėnos kultūros centro chorui „Harmonija“ (vadovė I. Zalanskienė), Varėnos kultūros centro vokaliniam moterų ansambliui „Rūta“ (vadovė D. Selevičienė), vyrų ansambliui „Da capo“ (vadovas T. Kizelis), Merkinės kultūros centro merginų šokių kolektyvui „Versmė“ (vadovė J. Keršienė), solistei Kamilai Antanevičiūtei (mokytojas K. Breidokas), šokių studijai „Dosado“ (vadovas P. Lapinskas), Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos folklorinio dainavimo skyriaus mokiniams (mokytoja I. Meduneckytė-Tamošiūnienė), dainos chorui „Bruknelė“ (vadovė A. Kašėtienė). Už svarią paramą dėkojo Lietuvos kultūros ministerijai ir Varėnos rajono savivaldybei, už papuoštą savivaldybės pastatą – Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklai, už sočią košę, karštą arbatą ir be galo įdomią interaktyvią programą – VSAT Varėnos rinktinės atstovams, už renginį, skirtą Nepriklausomybės akto signatarui Juozui Dringeliui atminti – Viešajai bibliotekai, už suorganizuotą, tradicija tapusį bėgimą „Aš bėgu už laisvę“ – Sporto centrui, už apribotą eismą ir saugumą – Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, už saugiai palydėtus bėgikus – Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centrui. Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonui E. Maslianikui dėkojo už mišias ir chorui „Varpilė“ (vadovė R. Velžienė) už giesmes Šv. Mišių metu, už šimtus pagamintų malūnėlių – laisvės vėjo simbolių – Varėnos „Ryto“ progimnazijos ir „Ąžuolo“ gimnazijos savanoriams bei jų mokytojai E. Kaziukevičiūtei ir Varėnos kultūros centrui – už koncerto organizavimą.

Nepaisant pavasarinio lietaus, stipraus vėjo, buvo šilta nuo vaikų ir suaugusiųjų šypsenų, šokių, skambių dainų. Finalinė daina „Mūsų dienos kaip šventė“ sutelkė visus į darnų būrį. Žmonės dainavo, lingavo ir visų širdys plakė  laisvės ritmu!

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021, el. p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

 

2020-03-16T20:32:02+00:00