/Kultūros ir meno taryba patvirtino „Sidabrinės bitės“ laureatus
2021 m. rugsėjo 15 d.

Kultūros ir meno taryba patvirtino „Sidabrinės bitės“ laureatus

Šį sekmadienį, rugsėjo devynioliktąją, Senojoje Varėnoje bus minimos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 146-osios gimimo metinės. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje bus  atidengtas M.K. Čiurlionio gimimo vietą žymintis paminklas, o bažnyčioje vyks Šv. Mišios, koncertas  ir bus pagerbti šių metų „Sidabrinės bitės“ laureatai. Jų kandidatūras Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba jau patvirtino. ,,Sidabrinės bitės“ ženklai bus įsegti ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premijomis apdovanoti dar du kultūros puoselėtojai – Merkinės krašto muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas ir Merkinės krašto muziejaus mokslinis darbuotojas Žygimantas Buržinskas. M. Černiausko kandidatūrą pateikė Merkinės miestelio bendruomenė, o Ž. Buržinsko – Merkinės kultūros centras.

M. Černiauskas savo iniciatyvomis ir veikla aktyviai prisideda prie Merkinės atgimimo, miestelio bei drauge viso Varėnos krašto istorinės atminties bei kultūros puoselėjimo. Jis vadovavo arba prisidėjo įgyvendinant įvairius kultūros projektus: kuriant Merkinės rotušės maketą ir jį įrengiant  Merkinės aikštėje, kuriant Merkinės sinagogų komplekso  vizualizacijas, buvo vienas iš paminklo karaliui V. Vazai, filmo „Holokaustas Merkinėje“, sukurto bendradarbiaujant kartu su JAV Holokausto memorialiniu muziejumi, koordinatorių, atkuriant memorialinę lentą žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, kuriant edukacinį interaktyvų žaidimą 1945 m. gruodžio 15 d. partizanų įvykdyto Merkinės puolimo tema. Jis taip pat buvo iniciatoriumi ir koordinatoriumi Merkinėje įrengiant V.Vazos skverą, inicijavo ir koordinavo Adolfo Ramanausko–Vanago paminklo sukūrimą. M. Černiauskas aktyviai dalyvauja vystant pažintinį maršrutą A. Ramanausko–Vanago laisvės kovų takais Merkinės krašte. 2020 m. išleistas jo sudarytas išsamus šio maršruto gidas su žemėlapiu.

Jis yra sudarytojas 2020 m. išleistos knygos apie prieškario Merkinę „22–ieji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918–1940 m. ). M. Černiauskas taip pat prisideda prie daugelio kitų projektų, įgyvendinamų Merkinės ir Varėnos krašte.

Ž. Buržinsko iniciatyvos ir įgyvendinti projektai taip pat yra svarbūs, prisidedantys prie Merkinės miestelio istorinės atminties bei kultūros puoselėjimo. Jis yra knygos  „Istorinė Merkinės rotušė“ autorius, istorinių Merkinės pastatų rekonstrukcijų projektų dalyvis, dalyvavo kuriant Merkinės sinagogų komplekso 3D vizualizaciją, kuriant  Merkinės pilies ir papilio raidos 3D rekonstrukcijas, Merkinės parapijinės bažnyčios raidos etapų ir Jėzuitų vienuolyno komplekso 3D rekonstrukcijas, interaktyvų žaidimą Lietuvos partizanų tema. Koordinavo V. Vazos skvero įrengimą, inicijavo ir koordinavo Adolfo Ramanausko– Vanago paminklo sukūrimą ir pristatymą visuomenei.

M. Černiausko ir Ž. Buržinsko išvardinti darbai yra dalis to, ką šie iniciatyvūs Merkinės krašto muziejaus darbuotojai atlieka istoriniame Merkinės miestelyje. Be įvairių darbų muziejininkystės srityje jie veda ekskursijas, rūpinasi ekspozicijos atnaujinimu. Jų darbai įkvepia ir praturtina ne tik Merkinę, bet taip pat garsina Varėnos kraštą bei praplečia kultūrinį suvokimą.

Rugsėjo devynioliktąją po gražiausiais Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais vyksiantis renginys – simbolinė ir labai prasminga padėka iškiliausiems Varėnos krašto kūrėjams ir kultūros bei meno puoselėtojams.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2021-09-15T15:54:47+00:00