/Kultūros ir meno taryba patvirtino „Sidabrinės bitės“ laureatus
2018 m. rugsėjo 10 d.

Kultūros ir meno taryba patvirtino „Sidabrinės bitės“ laureatus

Šį sekmadienį, rugsėjo 16–ąją, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje bus paminėtos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 143-osios gimimo metinės ir pagerbti šių metų „Sidabrinės bitės“ laureatai. Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba jau patvirtino šių metų „Sidabrinės bitės“ laureatų kandidatūras. ,,Sidabrinės bitės“ ženklai bus įsegti ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premijomis apdovanoti du iškilūs Varėnos krašto kultūros puoselėtojai – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja konsultantė, Varėnos literatų klubo „Jievaras“ narė, aktyvi visuomenininkė Joana Grigaitienė bei Varėnos viešosios bibliotekos direktorius ir aktyvus visuomenininkas Eitaras Kazimieras Krupovičius. J. Grigaitienės kandidatūrą „Sidabrinių bičių“ apdovanojimams pateikė Varėnos literatų klubas „Jievaras“, o E.K. Krupovičiaus –  Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Kultūros ir meno tarybai, kuriai pirmininkauja Algirdas Juškevičius, buvo pateiktos keturios „Sidabrinės bitės“ laureatų kandidatūros. Tarybos nariai posėdyje beveik vienbalsiai pritarė Joanos Grigaitienės ir Eitaro Kazimiero Krupovičiaus kandidatūroms, nes šių žmonių nuopelnai Varėnos krašto kultūrai ir menui yra neabejotinai dideli.

Joana Grigaitienė savo talentą ir veiklą įprasmina išliekamąją vertę turinčiuose darbuose ir kūryboje. Iki 1995 metų J. Grigaitienė dirbo Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokytoja metodininke. Keturiasdešimt vieną kartą jos mokiniai tapo respublikinių literatūros, filologų, meninio skaitymo konkursų laureatais bei prizininkais. Ji yra parengusi knygas: „Nuošalės poetas“ (poeto A. Kalanavičiaus šešiasdešimtmečiui), Varėnos „Ryto“ vid. mokyklos jaunųjų literatų kūrybos rinktinę „Ežerų ir girių užauginti“. Kaip leidybinės komisijos narė dalyvavo ruošiant knygą „Pokario  žmonių likimus apmąstome šiandien“, tam organizavo mokinių rašinių konkursą „Laisvės kovų kančių istorija“, o atrinktus rašinius sudėjo į šią knygą. J. Grigaitienės kūrybinį kraitį papildo ir knygos „Amžių sandūroje“, „Palydėjau žodį“, publicistinis romanas „Jos norėjo būti karalienės“, poezijos rinktinės „Rytoj ir  vakar“, „Žvaigždžių taku“. Brandi išmintis ir patirtis, kilnūs principai ir jaunatvišku polėkiu deganti širdis, begalinis darbštumas ir kruopštumas leido įgyvendinti jos prasmingą kūrybinę viziją – parašyti dvi apybraižų knygas „Svajonės pašaukti“. Pirmoji skirta mokytojams, mokyklų direktoriams, pavaduotojams, neformalaus ugdymo pedagogams, būrelių vadovams. Knygoje aprašyti trijų kartų mokytojai, savo veikla gerbę pasirinktą profesiją. Antrojoje – trisdešimt šešių Varėnos rajone dirbusių ir dirbančių gydytojų biografijos, interviu, nuotraukos, poezijos, dailės darbai. Spaudoje paskelbta nemažai J. Grigaitienės publikacijų ir eseistinių straipsnių visuomeninėmis temomis. Jos išskirtines savybes – profesinę kompetenciją, išmintį, meninį polėkį ir kūrybinius sugebėjimus – pastebėjo ir įvertino Varėnoje vykstančio Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio organizatoriai, pakvietę ją į nominacijų komisiją. J. Grigaitienės profesinė ir visuomeninė veikla  įvertinta daugybe apdovanojimų.

Eitaras Kazimieras Krupovičius yra aktyvus, iniciatyvus, daug nuveikęs populiarinant grožinę literatūrą, šalies istorines ir kultūrines vertybes, išsaugant ir puoselėjant Varėnos krašto vertybes. Jis, nuo 2005 metų dirbdamas  Varėnos viešosios bibliotekos direktoriumi, o iki tol dirbdamas Varėnos kultūros centro vyr. specialistu informacijai, metodininku darbui su vaikais ir jaunimu bei Varėnos moksleivių kūrybos centro dramos būrelio vadovu, įgyvendino daug Varėnos kraštui svarbių projektų. Dalis šių projektų tapo tradiciniais bei neatskiriama Varėnos rajono kultūrinio gyvenimo dalimi. 2002–2012 m. vyko tarptautinis provincijos dainuojamosios festivalis „Dainuojančios bitės“, 2004 m. – Jaunimo dienos Varėnoje „Tai – mes“, 1996–1998 m. – respublikinis roko grupių festivalis „Grybų maršas“, 1998–2005 m. –  Alytaus apskrities provincijos lėlių teatrų festivalis „Grybų karas“, 1999–2001 m. – dešimties valandų šokio išradingumo maratonas, 1999 m. – „Vaikas turi žinoti“.

E.K.  Krupovičiaus iniciatyva įamžinta poeto Martyno Vainilaičio gimtinė – Mergežerio kaime pastatyta skulptūra „Strazdanotas berniukas“, atminimo lenta, įkurtas M. Vainilaičio skulptūrų parkas ir muziejus Vaitakarčmio kaime, atnaujinta Anzelmo Matučio Drevė Pauosupės kaime, čia sutvarkyta ir nuolat tvarkoma aplinka. Kas dveji metai Vaitakarčmyje organizuojamas respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas Ežio dvare“, o Pauosupės kaime vyksta respublikinė poetinės kūrybos šventė „Poezijos pavasarėlis“. Nuo 2006 m. vyksta tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“, Alytaus apskrities literatų šventė „Poezijos rudenėlis“, nuo 2016 m. – Lietuvių kalbos dienos, nuo 2018 m. – pėsčiųjų ir dviračių žygiai į Varėnos rajono literatūrines vietas. 2009–2017 m. Grybų šventėje organizuojamas„Knygų ir menų kiemas“: knygų mugė ir populiarių Lietuvos bardų koncertai, žymių žmonių istorijos, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, parodos, „Literatūrinė vaistinė“ ir kt. Nuo 2014 m. Varėnos bibliotekoje rengiami mokymai jaunimui, čia dirba tarptautiniai ir vietos savanoriai, o nuo 2015 m. bibliotekoje veikia Atviras jaunimo centras, vyksta renginiai, skirti jaunimo grupės gyventojams. Varėnos gyventojai turėjo progą susipažinti su Lietuvos bardų judėjimu, nes bibliotekoje apsilankė žymiausi šio žanro atlikėjai. Nuolat vyksta susitikimai su knygų autoriais, rašytojais.

Šį sekmadienį po gražiausiais Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais vyksiantis renginys – simbolinė ir labai prasminga padėka iškiliausiems Varėnos krašto kūrėjams ir kultūros bei meno puoselėtojams.

 

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt

2018-09-10T17:36:21+00:00