/Kviečiame aktyviai dalyvauti apskritojo stalo diskusijose dėl socialinių ir sporto paslaugų kokybės Varėnos rajone
2018 m. rugpjūčio 23 d.

Kviečiame aktyviai dalyvauti apskritojo stalo diskusijose dėl socialinių ir sporto paslaugų kokybės Varėnos rajone

Įgyvendindama projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ bei siekdama gerinti asmenų aptarnavimo Varėnos rajono savivaldybės viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, savivaldybės administracija kartu su UAB „Kvalitetas“ bei Mykolo Romerio universiteto atstovais numato organizuoti apskritojo stalo diskusijas, kurių tikslai:

– aptarti rengiamos Varėnos rajono piliečių chartijos teiginius;

– apibrėžti galimus savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų standartus;

– detalizuoti savivaldybės, savivaldybės įstaigų, bendruomenių, verslo ir NVO atstovų bei kitų aktyvių varėniškių bendros veiklos galimybes ir veiksmus sprendžiant iššūkius paslaugų teikimo srityje.

Pirmosios diskusijos vyks 2018 m. rugpjūčio 30 d. (ketvirtadienį) Varėnos rajono savivaldybės administracijos didžiojoje posėdžių salėje (I a., Vytauto g. 12, Varėna):

9:30 val. – apskritojo stalo diskusija „Socialinės paslaugos ir Varėnos rajono piliečių chartija“;

13:30 val. – apskritojo stalo diskusija „Sporto paslaugos ir Varėnos rajono piliečių chartija“.

Preliminari diskusijos trukmė – apie 2 val.

Kviečiame Varėnos rajono gyventojus, bendruomenių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų, savivaldybės įstaigų atstovus aktyviai dalyvauti diskusijose jiems aktualiomis temomis.

 

2018-08-24T09:22:30+00:00