/Kviečiame dalyvauti viešame visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programos, rengiant projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“, pristatyme
2018 m. rugsėjo 24 d.

Kviečiame dalyvauti viešame visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programos, rengiant projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“, pristatyme

2018 m. spalio 4 d. 17.15 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje (1 a.), Vytauto g. 12, Varėna, vyks viešas projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programos kartu su siūlomais projekto sprendiniais pristatymas.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Kraštovaizdžio tvarkymo tikslas – užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą bei palaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą Varėnos miesto teritorijoje.

Planuojamos tvarkyti teritorijos:

 1. Teritorija, esanti Varėnos m., tarp J. Basanavičiaus, Perlojos ir Marcinkonių g. (už Varėnos miesto stadiono).
 2. Kitos (atskirų želdynų teritorijos) paskirties žemės sklypas, esantis Varėnos m., tarp J. Basanavičiaus ir Miškų g.
 3. Kitos (visuomeninės paskirties teritorija) paskirties žemės sklypas, esantis Varėnos m., J. Basanavičiaus g. 2 (Varėnos kultūros centro teritorija).
 4. Skveras prie Varėnos kultūros centro kino ir parodų salės ir dalis Varėnos kultūros centro kino ir parodų salės teritorijos, esančios Varėnos m., J. Basanavičiaus g. 17.
 5. Skveras prie M. K. Čiurlionio paminklo (prie Varėnos geležinkelio stoties).

Bendras tvarkomų teritorijų plotas – apie 11,7896 ha.

Siekiant įgyvendinti projektą, numatomos šios konkrečios priemonės ir darbai:

 1. Želdinių tvarkymas (medžių ir krūmų kirtimas, genėjimas ir sodinimas, kelmų šalinimas, daugiamečių želdinių sodinimas ir gėlynų įrengimas ir pan.).
 2. Pėsčiųjų takų įrengimas / atnaujinimas.
 3. Mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių statyba.
 4. Apšvietimo įrengimas.
 5. Teritorijų tvarkymo darbai.
 6. Visuomenės informavimas ir viešųjų svarstymų organizavimas.

Organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna. Atsakingas asmuo – Orinta Lakickienė, tel. (8 310) 31 515, el. p. orinta.lakickiene@varena.lt.

Kviečiame bendruomenę, su teritorijomis besiribojančių namų gyventojus ir sklypų savininkus, nevyriausybines organizacijas, kitų įstaigų atstovus ir visus norinčius, aktyviai dalyvauti susitikime ir teikti pasiūlymus.

Pridedama:

 1. Visuomenės dalyvavimo Varėnos rajono savivaldybės kraštovaizdžio formavime programos projektas.
 2. Situacijos schema.

Susipažinti su siūlomų tvarkomos teritorijos sprendinių planais galite Varėnos rajono savivaldybės skelbimų lentoje, taip pat interneto svetainėje www.varena.lt.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija

2018-09-27T09:24:06+00:00