/Kviečiame susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano ir Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektais
2023 m. sausio 31 d.

Kviečiame susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano ir Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektais

Varėnos rajono savivaldybės administracija parengė Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano ir Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektus.

Ateinančių trejų metų savivaldybės strateginiame veiklos plane, atsižvelgiant į savivaldybės misiją, viziją, strateginius ir veiklos tikslus bei 2023 m. veiklos prioritetus, aprašomos dešimt savivaldybės vykdomų programų, nurodomi 2023–2025 m. numatomi asignavimai joms įgyvendinti bei planuojami pasiekti stebėsenos rodikliai. Tai pat šiame plane pateikiama informacija apie savivaldybės viešųjų įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių 2023–2025 m. planuojamus pasiekti rodiklius.

Atsižvelgiant į strateginio veiklos plano projektą, parengtas Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas.

Numatoma, kad Varėnos rajono savivaldybės taryba šiuos dokumentus tvirtins 2023 m. vasario 21 d.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano projektu galite savivaldybės interneto svetainėje https://varena.lt/strateginis-planavimas/varenos-rajono-savivaldybes-2023-2025-metu-strateginis-veiklos-planas/.

Detalų biudžeto projektą galite rasti savivaldybės interneto svetainėje http://varena.lt/veiklos-sritys/finansai/.

Prašome savo pastabas ir pasiūlymus dėl strateginio veiklos plano ir biudžeto projektų iki 2023 m. vasario 7 d. pateikti Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje http://varena.lt/diskusijos/forumas/svarstoma/, elektroniniu paštu info@varena.lt arba Finansų ir investicijų skyriui: dėl plano projekto – skyriaus vedėjo pavaduotojai Tatjanai Švedienei, tel. Nr. (8 310) 33 081 arba el. paštu tatjana.svediene@varena.lt, dėl biudžeto projekto – skyriaus vyr. specialistei Vytautei Karpienei, tel. (8 310) 31 985 arba el. paštu vytaute.karpiene@varena.lt.

 

Finansų ir investicijų skyriaus informacija

2023-01-31T14:36:01+00:00