/Kvietimas gyventojams dėl nuotekų tinklų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų
2019 m. lapkričio 6 d.

Kvietimas gyventojams dėl nuotekų tinklų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų

Varėnos rajono savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką nuotekų surinkimo tinklų nuo nuotekų išvado iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimo ir prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų finansavimo. Ši paraiška bus teikiama finansavimui gauti iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos, iš kurios finansuojami projektai, įgyvendinami ten, kur yra daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų.

Varėnos rajone  į šią kategoriją patenka Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo teritorijos, kuriose nutiesti bendri centralizuoti nuotekų tinklai. Gyventojo pastate (būste) turi būti įrengti buitinių nuotekų tinklai. Gavus paramą, jie bus prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Gyventojas turės pasirašyti Nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Varėnos vandenys“.

Kviečiame gyventojus, norinčius, kad jų namuose esantys nuotekų tinklai būtų prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, užpildyti nustatytos formos sutikimą ir pateikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai iki š. m. lapkričio 12 d.

Detalesnę informaciją galima gauti Turto valdymo skyriuje tel. (8 310) 31 994.

Sutikimo formą galite rasti čia.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2019-11-06T19:41:14+00:00