/Liūdime dėl žymaus režisieriaus Povilo Gaidžio mirties
2021 m. liepos 14 d.

Liūdime dėl žymaus režisieriaus Povilo Gaidžio mirties

Į Amžinybę išėjo išskirtinio talento teatro ir kino grandas – ilgametis Klaipėdos dramos teatro režisierius, aktorius Povilas Gaidys. Šio neeilinio darbštumo, labai nusipelniusio Lietuvos teatrui ir kinui žmogaus išėjimas paženklintas didele netektimi ne tik jo šeimai, artimiesiems, jo kolegoms ir mokiniams, visai meno bendruomenei, bet ir Varėnos krašto teatro mylėtojams.

Nuoširdi režisieriaus pagalba Varėnoje organizuojant režisierės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalį neabejotinai prisidėjo prie festivalio populiarumo ir sėkmės. Jis ne vienerius metus buvo šio festivalio komisijos pirmininku. Žiūrovai turėjo galimybę Varėnoje pamatyti ne vieną puikų šio legendinio režisieriaus spektaklį ir kai kuriuose iš jų  paties Povilo Gaidžio suvaidintus vaidmenis. Maestro Povilas Gaidys didžiavosi, kad turi galimybę prisidėti prie buvusios kolegės Dalios Tamulevičiūtės atminimui skirto teatrų festivalio, kad gali lankytis jos gimtinėje ir bendrauti  su nuoširdžiais Varėnos krašto teatro mylėtojais.

Per daugiau kaip penkiasdešimtį kūrybos metų Povilas Gaidys sukūrė virš aštuoniasdešimt  spektaklių, subrandino aukšto meninio lygio trupę, kurioje yra ir paties režisieriaus paruoštos trys aktorių laidos. Tai vienas didžiausių Povilo Gaidžio nuopelnų. Teatro žiūrovų bei kritikų lūpose iki šiol Klaipėdos dramos teatras ir Povilas Gaidys – sinonimai, nes Klaipėdos dramos teatro meno vadovas, režisierius, kino ir teatro aktorius Povilas Gaidys jis bene visą savo gyvenimą buvo susijęs su Klaipėda ir miesto kultūra.

Teatrologai sako, kad garsieji Povilo Gaidžio pastatymai atvėrė anuometinės tikrovės esmę. Tokie pastatymai kaip Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“, „Mažvydas“, „Katedra“, „Krintančios žvaigždės“, I.Kočergos „Laiko meistrai“, V.Majakovskio „Pirtis“, B.Sruogos „Milžino paunksmė“, J.Glinskio „Po Svarstyklių ženklu“, A.Kopkovo „Dramblys“, M. Gorkio „Dugne“, V.Merežkos „Proletarinis laimės malūnas“, K. Sajos „Poliglotas. Abstinentas“, „Žemaičių piemuo“ ir daugelis kitų anuomet turėjo ne tik estetinį poveikį, bet ir didžiulį politinį rezonansą. Opoziciniai Povilo Gaidžio pastatymai garsino ne tik teatrą kaip savitą, neprilygstamą miesto kultūros švyturį, bet ir patį uostamiestį.

Kino žiūrovai žavėjosi jo suvaidintais vaidmenimis kino filmuose: „Birželis, vasaros pradžia“, „Skrydis per Atlantą“, Moteris ir keturi jos vyrai“, „Elzė iš Gilijos“ ir kituose.

Liūdime dėl Maestro Povilo Gaidžio mirties ir Varėnos rajono savivaldybės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, artimiesiems, kolegoms, meno bendruomenei ir visiems žmonėms, pažinojusiems šią iškilią asmenybę.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta

2021-07-14T14:12:26+00:00