/Marcinkonyse atidarytas naujas gaisrinės pastatas
2018 m. gegužės 10 d.

Marcinkonyse atidarytas naujas gaisrinės pastatas

Šv. Florijono, gaisrų sergėtojo, dienos  proga Marcinkonių ugniagesių komandos ugniagesiai gelbėtojai, o drauge ir visa kaimo bendruomenė gavo gražią dovaną – naują gaisrinės pastatą. Šalia Marcinkonių pagrindinės mokyklos moderni ir šiuolaikiška gaisrinė pastatyta Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai kartu su partneriais – Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba bei Lenkijos Seinų ir Krukliankų valsčiais – įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti“. Džiugu, kad ugniagesiai turės geras darbo sąlygas – pastate įrengtas garažas, atskiras budėtojo postas, persirengimo bei poilsio kambariai, dušas.

Naujo gaisrinės pastato atidarymo iškilmėse dalyvavę svečiai, taip pat ir patys ugniagesiai gelbėtojai sakė, jog naujas, šiuolaikiškai įrengtas pastatas tikrai pasitarnaus geriau pasirengiant vykti gesinti gaisrų.

Už sėkmingai įgyvendintą ir labai reikalingą projektą daug padėkų sulaukė Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius Ramūnas Navickas, padėkomis buvo pagerbti ir labiausiai pasižymėję ugniagesiai.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pažymėjo, jog šiemet ugniagesių gelbėtojų šventė Varėnos rajone tikrai neeilinė. „Labai simboliška, kad  šis pastatas duris atveria būtent šiandien, kai jūs švenčiate savo profesinę šventę. Tai didelė dovana Marcinkonių kraštui ir patiems ugniagesiams. Startas yra labai geras, noriu patikinti, kad mes tikrai rūpinsimės, jog ir kiti rajono gaisrinių pastatai būtų atnaujinti, taip pat atnaujinta ir technika. Didžiuojamės Jūsų profesionalumu, kurį įrodote gelbėdami žmonių gyvybes ir jų turtą bei gamtą. Dėkojame už nelengvą, tačiau prasmingą ir reikalingą darbą. Šv. Florijono dienos proga linkiu jums nepristigti ryžto ir ištvermės atliekant profesinę pareigą, dirbant Varėnos kraštui ir puoselėjant garbingas Lietuvos ugniagesių tradicijas“, – sveikino meras. Jis linkėjo, kad ugniagesių gelbėtojų darbe būtų kuo mažiau iššūkių, o jų pasirengimas gesinant gaisrus užtikrintų kuo mažesnius nuostolius. Meras dėkojo Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktoriui Ramūnui Navickui už su didele atsakomybe ir labai sėkmingai įgyvendintą projektą. Jis dovanų įteikė Šv. Florijono skulptūrėlę, kad stovėdama garbingoje vietoje Marcinkonių gaisrinės pastate, darbuotojams primintų šią iškilmingą dieną bei globotų juos.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas, sveikindamas visus ugniagesius su profesine švente, linkėjo, jog vykdami į atsakingas užduotis, būtų kupini ištvermės ir ryžto, tačiau galvotų ir apie savo saugumą. Jis dėkojo visiems, prisidėjusiems, jog šis pastatas būtų pastatytas, bei Marcinkonių ugniagesių komandos viršininkui Šarūnui Valentukevičiui įteikė dovanų.

Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovas Algirdas Bautronis pasidžiaugė, kad Marcinkonių ugniagesiams sudarytos puikios sąlygos dirbti. Dovanų įteikdamas tautišką giesmę, linkėjo, kad ugniagesiams visada užtektų ryžto saugoti žmones, jų turtą, gamtą, o tuo pačiu ir savo kraštą.

Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Andrius Kandratavičius, pasveikindamas visus ugniagesius su profesine švente, o Marcinkonių  gaisrininkus – dar ir su įkurtuvėmis, gražių žodžių negailėjo kolegai Ramūnui Navickui. „Su Ramūnu Navicku dirbti ir bendradarbiauti labai malonu, jis nestokoja entuziazmo, stengiasi įgyvendinti naujoves“. Jis Ramūnui Navickui įteikė II laipsnio ženklą „Už nuopelnus ugniagesybai“. Tokiu pat ženklu buvo apdovanotas Marcinkonių ugniagesių komandos vadas, ir kaip sakė A. Kandratavičius, savanorių ugniagesių pradininkas Varėnos rajone,  Šarūnas Valentukevičius.

Projekto partnerių vardu kalbėjęs Seinų viršaitis Darius Lastauskas pasidžiaugė, kad bendras projektas tikrai naudingas ir įgyvendintas labai sėkmingai. Jis linkėjo ugniagesiams visada sėkmingai grįžti iš gaisrų. „Mūsų bendras projektas pirmasis, bet, tikimės, kad ne paskutinis. Džiaugiamės, kad sutikote jame dalyvauti. Dabar visi matome puikius rezultatus – mes pirkome ugniagesiams techniką, o jūs turite naują gaisrinės pastatą“.

Sveikinusių tądien Marcinkonyse atidarant naują gaisrinės pastatą netrūko. Visi linkėjo ugniagesiams ryžto ir ištvermės jų nelengvame darbe.

Geriausiai darbe pasižymėję ugniagesiai buvo apdovanoti Varėnos rajono savivaldybės mero padėkos raštais. Juos įteikdamas meras A. Kašėta sakė: „Didžiuojamės jūsų profesionalumu, kurį įrodote gelbėdami žmonių gyvybes ir jų turtą bei gamtą. Iš tiesų, padėkų vertas kiekvienas ugniagesys“.

Perkirpus simbolinę juostą ir Marcinkonių parapijos klebonui Povilui Paukštei pašventinus pastatą, visi apžiūrėjo modernias patalpas – garažą, techninę patalpą, katilinę, atskirą budėtojo postą, patalpas poilsiui, valgymui, persirengimui, dušą. Marcinkonyse šį specialiosios paskirties pastatą pastatė UAB „Varbitas“.

Bendras projektas įgyvendintas pagal programą „Interreg V-A Lietuva – Lenkija“ iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų pagal 4 prioritetinę kryptį – „Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas”. Bendra projekto vertė – 999 442,16 Eur, 85 proc. (849 525,81 Eur) projekto vertės – ES parama.

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

 

 

2018-07-16T10:19:47+00:00