/Matuizose tvarkoma teritorija prie daugiabučių namų
2019 m. rugpjūčio 1 d.

Matuizose tvarkoma teritorija prie daugiabučių namų

Varėnos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendina projektą „Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Pagal 2018 m. rugsėjo 21 d. pasirašytą statybos rangos sutartį rangovas UAB „Expolita“ atlieka darbus Matuizų k. prie daugiabučių namų (Kalno g. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29). Tvarkomoje teritorijoje darbai vyksta sparčiai. Jau įrengti pėsčiųjų takai, apšvietimas, pastatyti suoliukai, baigiama įrengti vaikų žaidimo aikštelė, paruoštos automobilių stovėjimo aikštelės asfaltavimui.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija

2019-08-01T09:51:32+00:00