/Melioratorių g. 2, 2A, 2B bus pertvarkyti želdiniai
2021 m. rugsėjo 23 d.

Melioratorių g. 2, 2A, 2B bus pertvarkyti želdiniai

Informuojame, kad Varėnos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui“, planuoja sutvarkyti žemės sklypus, esančius Melioratorių g. 2, 2A, 2B, Varėnoje bei pertvarkyti juose esančius želdinius. Projektas įgyvendinamas siekiant pagerinti verslo sąlygas, pritraukti investuotojus ir sudaryti sąlygas kokybiškoms darbo vietoms sukurti Varėnos mieste.

Melioratorių g. žemės sklypuose planuojama pašalinti visus nesaugotinus želdinius (krūmus, smulkius medelius) ir 18 saugotinų medžių. 2 saugotini medžiai (1 liepa ir 1 ąžuolas) nekertami. Apskaičiuota saugotinų medžių atkuriamoji vertė – 6 243,00 Eur bus pervesta į Savivaldybės biudžetą ir bus naudojama bendrojo naudojimo teritorijoms apželdinti. Numatyti iškirsti medžiai auga darbų zonoje, tiesiant komunikacijas bus pažeistos šių medžių šaknys, todėl vėliau jie kels pavojų pastatams ir žmonėms.

Finansų ir investicijų skyriaus informacija

2021-09-23T11:09:38+00:00