/Merkinėje vyko konferencija „Drąsinti ateitį reikia“
2019 m. gegužės 7 d.

Merkinėje vyko konferencija „Drąsinti ateitį reikia“

Paskutinį balandžio penktadienį projekto „Lyderių laikas 3“ Varėnos rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė komanda pakvietė rajono švietimo bendruomenę į konferenciją ,,Drąsinti ateitį reikia“, kuri vyko Merkinės V. Krėvės gimnazijoje. Konferencijos dalyvius pasveikino šauni Merkinės V. Krėvės gimnazijos bendruomenė. Įžanginį žodį ,,Drąsinti ateitį reikia“ tarė projekto kūrybinės komandos vadovė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė. Ji kalbėjo, kaip stiprėjantys ryšiai ir santykiai padeda siekti mokinio/vaiko pažangos.

Konferencijos dalyvius pasveikino Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius. Meras įteikė padėkos raštus 14 švietimo įstaigų už iniciatyvą projekto metu.

Projekto kuratorė Olivija Saranienė pasidžiaugė, kad Varėnos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos sutelktas darbas ir iniciatyvos šiandien jau yra įgyvendinamos. Kuratorė kvietė mokytojus bendradarbiauti, dalintis patirtimi.

Konferencijoje pranešimus skaitė 18 pranešėjų, iš kurių daugiausia buvo mokyklų pedagogų. Pranešėjai kalbėjo apie regiono švietimo įstaigų mikroklimatą, pasidalytąją lyderystę klasėje, ryšių ir santykių svarbą ugdant vaikus dar ikimokykliniame amžiuje, klasės vadovo vaidmenį siekiant vaiko pažangos, apie tai, kad turi būti matomas kiekvienas vaikas, apie vaiko asmeninės pažangos stebėjimo rūpesčius ir lūkesčius, Švietimo centro ir mokyklų santykius. Smagu, kad konferencijoje savo patirtimi sutiko pasidalinti socialiniai partneriai ir tėvai.

Rajono pedagoginę bendruomenę sveikino ir savo pokyčio projektus pristatė mūsų kaimynai – Druskininkų ir Lazdijų rajonų savivaldybių pokyčio projektų kūrybinės komandos.

Konferencijos pabaigoje buvo paskelbta rezoliucija: įsteigti veikliųjų ir iniciatyviųjų sambūrį „Drąsinti ateitį reikia“; skatinti mokyklų vadovų, pedagogų, mokinių lyderystę ir partnerystę; įgalinti sambūrį parengti skatinimo tvarkos aprašą panaudojant savivaldybės biudžete numatytas lėšas švietimo lyderystės iniciatyvoms skatinti; užtikrinti profesionalų ir tvarų bendradarbiavimą mokinio ugdymo(-si) sėkmei remiantis aštuoniomis ryšių ir santykių kortelėmis.

Rima Svirskienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

2019-05-08T10:52:14+00:00