/Mieli Mokytojai,
2019 m. spalio 4 d.

Mieli Mokytojai,

Nuoširdžiai sveikiname Jus, Varėnos krašte dirbančius ir dirbusius Mokytojus bei švietimo bendruomenę, su profesine švente – Tarptautine mokytojų diena!

Didžiuojamės Jumis, sugebančiais savo mokinius ne tik mokyti, bet ir mylėti, jiems padėti ir patarti, būti tolerantiškais, drauge tobulėti ir ugdyti juose kūrybiškas, atsakingas, pilietiškus asmenybes. Jūsų pasiaukojamą darbą liudija Varėnos kraštą įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose puikiais pasiekimais garsinantys Jūsų mokiniai. Te neblėsta Jumyse pažinimo aistra, te nepritrūksta Jums profesinės išminties, įkvėpimo ir kūrybiškumo, mokinių meilės ir pagarbos!

Algis Kašėta

Varėnos rajono savivaldybės meras

2019-10-04T10:14:52+00:00