/Mokytojams – nuoširdūs sveikinimai, padėkos ir nuotaikingas koncertas
2019 m. spalio 10 d.

Mokytojams – nuoširdūs sveikinimai, padėkos ir nuotaikingas koncertas

Savo profesinę šventę – Tarptautinę mokytojų dieną – Varėnos rajono mokytojai švenčia mokyklose drauge su savo mokiniais. Kasmet pedagogus pagerbia ir Varėnos rajono savivaldybė, ta proga jiems dovanodama šventinį renginį, mokytojams skamba eilės ir sveikinimai.

Šiemet į Varėnos kultūros centrą buvo pakviesti per trys šimtai esamų ir buvusių viso Varėnos krašto mokytojų.

Panočių pagrindinės mokyklos mokiniai jiems dovanojo nuotaikingą ir nuoširdžią programą, kurią paruošė mokytojos Rimutė Antuchevič, Valentina Šlavenec ir Jurgita Bartusevičienė.

Visus rajono pedagogus su profesine švente pasveikino Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. Jis pažymėjo, kad galime didžiuotis, nes savo rajone turim labai stiprią, šaunią švietimo bendruomenę. „Ir tai rodo rezultatai – daug kartų susitinku su Jumis sveikindamas olimpiadų, konkursų nugalėtojus, šimtukininkus. Dėkoju Jums ne tik už puikius mokslo rezultatus, bet ir už kasdienį nematomą, tačiau bene svarbiausią Jūsų dvasinį darbą – mokinių supratimą, pastiprinimą ir palaikymą. Mokytojo darbas yra labai svarbus ir prasmingas. Sėkmės, sveikatos, stiprybės ir gražios šventės!“, – sveikino rajono vadovas.

 

Su profesine švente rajono pedagogus pasveikino Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė. Ji pažymėjo, kad Varėnos rajono bendrojo ugdymo įstaigose mokosi 2 536 vaikai ir mokiniai, dirba 380 mokytojų, vadovų, dalykininkų ir kitų specialistų. „Matydami kiekvieną vaiką, visada pirmiausia matome jo mokytoją. Mokytojo darbas labai dinamiškas, labai besikeičiantis. Linkiu jums labai didelio pasitikėjimo ir labai gilaus tikėjimo savo mokiniu. Linkiu, kad Jūsų drąsios ambicijos, vertybinės nuostatos, neabejotinas profesionalumas padėtų išspręsti įvairius iššūkius. O jų turime ir galime įveikti tik dirbdami susitelkę, padėdami vieni kitiems,  nebijodami klysti, paprašyti pagalbos ir pasiūlyti savo pagalbą. Kuriame gerą mokyklą Varėnos vaikams. Kokia ji yra? Kviečiu kurti mokyklą, kurios pagrindiniai momentai būtų tokie – laisvų idėjų mokykla, kūrybiško savarankiškumo mokykla, gilios atsakomybės už mokinių pažangą mokykla ir mokykla, kuri  komunikuoja su visomis bendruomenėmis, kurios yra šalia. Nuoširdžiai linkiu kurti tokią mokyklą visiems formaliems ir neformaliems švietimo lyderiams ir kiekvienam mokytojui. Dėkoju jums už Jūsų darbą. Lai būna graži ši diena, lai būna daug šypsenų, daug pagarbos, geranoriškumo, ir pasididžiavimo, kad esame mokytojai“, – linkėjo S. Bingelienė.

Sveikinimo žodį tarė Seimo nario Juozo Baublio patarėjas Edvinas Grikšas. „Jūs ne tik mokinate lygčių, sprendimų. Mes kiekvienas atsimename, kai mokytojas yra paklausęs: „ar tau nešalta, ar tau viskas gerai?“ Jūs geriausiai jaučiate, kada mokiniui reikia pagelbėti. Linkiu, kad ši diena būtų pilna apmąstymų apie Jūsų specialybės svarbą, reikšmę ir grožį. Jūs vedate vaikus prie pačių tyriausių pažinimo šaltinių, ugdote jose asmenybes. Linkiui sveikatos, sėkmės, šilumos ir tarpusavio supratimo“, – kalbėjo E. Grikšas. Seimo nario Juozo Baublio vardu jis įteikė padėkas Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorei Reginai Sakalauskienei, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos laikinai einančiai direktorės pareigas Renatai Bakulienei, Varėnos švietimo centro Pedagoginių ir psichologinių paslaugų kolektyvui bei šio centro logopedei Laimutei Lukošiūnienei.

Ypatingą apdovanojimą – Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklą „Už nuopelnus Varėnos kraštui“ – už aktyvią pedagoginę ir kultūrinę veiklą, Varėnos krašto garsinimą ir liaudies tradicijų puoselėjimą bei nuopelnus ugdant jaunąją kartą meras Algis Kašėta užsegė mokytojai Vandai Mockevičienei. Meras sakė: „Iš Varėnos pedagogų nesunku rasti nominantus šiai nominacijai. Tai liudija, kad jūs esate mūsų stiprioji, šviesioji visuomenės dalis. O mokytoja Vanda Mockevičienė – dar vienas mūsų „deimančiukas“. Mokytoja Vanda Mockevičienė dzūkiškai dėkojo už šį garbingą apdovanojimą ir kuklindamasi sakė, kad gal jo ir neverta. „Turiu didelį darbo stažų – mokytojauc pradėjau dar 1953 metais. Labai mėgau savo specialybį, užtat man ir sekės. Labiausiai rūpėjo, kad vaikai gražiai dainuot ir elgtųs. Labai ačiū Jums už tokį įvertinimų. O visiem mokytojam noriu palinkėc labai mylėc savo darbų ir viskas bus gerai“.

Tarptautinės mokytojų dienos proga Varėnos rajono savivaldybės meras padėkos raštais apdovanojo gausų būrė rajono pedagogų. Jis pasidžiaugė, kad nuo šių metų jiems kartu su padėka įteikiamas ir šimto eurų paskatinimas, o ši tradicija bus tęsiama ir toliau.

 

Už dalykinių ir metodinių inovacijų sklaidą rajone ir šalyje padėkos raštu padovanota Skaistė Kudžmaitė, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pedagogė. Už veiksmingą bendradarbiavimą su mokiniais, kuris skatina nuolatinius mokinių laimėjimus rajone ir šalyje apdovanoti: Gintaras Augustinavičius, Varėnos r. Valkininkų gimnazijos mokytojas; Rita Černiauskienė, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytoja; Lina Eidukonienė, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytoja; Tadas Kazlauskas, Varėnos r. Valkininkų gimnazijos mokytojas; Rūta Kučinskienė, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytoja; Genovaitė Zina Petrauskienė, Varėnos moksleivių kūrybos centro pedagogė; Aušra Liutkutė-Povilaitienė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja; Valdemaras Antanas Šemeška, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytojas; Loreta Tiškienė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytojas.

Už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybišką ugdymą padėkos įteiktos: Irenai Nedzveckienei, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogei, Stanislavai Ramaškienei, Varėnos r. Matuizų pagrindinės mokyklos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus auklėtojai, Danguolei Ratkevičienei, Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojai, Alei Uždavinienei, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželio pedagogei.

Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir mokinių įtraukimą į visuomeninę pilietinę veiklą apdovanoti: Genė Bartkevičienė, Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos mokytoja, Jurgita Bartusevičienė, Varėnos r. Panočių pagrindinės mokyklos mokytoja, Aušra Jachimovičienė, Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos mokytoja, Danguolė Jaskonienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytoja, Rita Lysenko, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, Gintautas Miškinis, Varėnos moksleivių kūrybos centro pedagogas, Ona Veličkienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytoja. Už ypatingus laimėjimus įstaigos bendruomenėje apdovanoti: Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė, Vilma Saulynienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, Irena Nedzveckienė,  Varėnos švietimo centro psichologė,  Tatjana Žilinskienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, Vaida Žilinskienė, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželio pedagogė.

Varėnos rajono mero padėkomis apdovanotos šios švietimo įstaigos: Merkinės V. Krėvės gimnazija (direktorė Regina Sakalauskienė), Varėnos „Ryto“ progimnazija (direktorius Rimas Vasiliauskas), Varėnos l/d „Žilvitis“ (direktorė Rimutė Latvienė), Senosios Varėnos l/d „Nykštukas“ (direktorė Marija Pigagienė), Varėnos specialioji mokykla (direktorė Aušrelė Armaitienė).

Meras Algis Kašėta padėkos raštą įteikė ir Švietimo skyriaus vedėjai S. Bingelienei už iniciatyvą skatinant švietimo lyderystę ir mokyklų veiklos tobulinimą savivaldybės švietimo įstaigose.

Šventinį visiems Varėnos krašto mokytojams skirtą renginį vainikavo puiki dvasinė dovana – pramoginės retro muzikos koncertas „O buvo taip“, kurį dovanojo Lietuvos muzikos žvaigždės – Gintarė Skėrytė, Kęstutis Alčauskis, Dainius Puišys, Povilas Jaraminas, Jaroslavas Cechanovičius, Eugenijus Kanovičius, konferansjė Viktoras Gerulaitis bei tarptautinės klasės sportinių šokių šokėjai.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2019-11-04T13:22:15+00:00