/Naujame tarptautiniame projekte dalyvauja šešios Varėnos rajono švietimo įstaigos, kuriose vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
2020 m. spalio 13 d.

Naujame tarptautiniame projekte dalyvauja šešios Varėnos rajono švietimo įstaigos, kuriose vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Varėnos rajono savivaldybės administracija šių metų rugpjūčio 1 dieną kartu su kolegomis iš Gižycko miesto savivaldybės (Lenkijos Respublika) pradėjo vaikų lopšeliams–darželiams skirto projekto „Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su skurdu ir diskriminacija“ įgyvendinimą.

Projektas orientuotas į  šių švietimo įstaigų veiklos tobulinimą, jo  tikslas – skatinti socialinę įtrauktį, sveiką gyvenimo būdą, kovą su skurdu ir diskriminacija. Šio tikslo bus siekiama į bendradarbiavimo tinklą apjungiant skirtingas projekte dalyvaujančių pasienio regionų įstaigas. Bendri mokymai, tinklaveikos dirbtuvės suteiks galimybę aukštesnio lygmens bendradarbiavimui bei tvarios partnerystės vystymuisi tarp mokslo įstaigų. Projekto metu vyks įvairūs mokymai ir kūrybinės dirbtuvės, skirti vystyti ir įgyvendinti prevencines programas, socialinę ir sensorinę integraciją vaikų lopšeliuose–darželiuose, sporto veiklas, skatinančias socialinę įtrauktį ir sveiką gyvenseną.

Projekte dalyvauja šešios Varėnos rajono švietimo įstaigos, kuriose vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis–darželis, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis–darželis, Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis–darželis, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo skyrius, Varėnos r. Valkininkų gimnazijos ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo skyrius, Varėnos r. Matuizų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo skyrius. Šių įstaigų bendruomenės džiaugiasi, kad projekto dėka visos įstaigos gaus naujas interaktyvias edukacines priemones. Be to, Senojoje Varėnoje ir Matuizose bus atnaujinta lauko žaidimų įranga.

Varėnos rajono savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 248 651,67 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 211 353,91 Eur. Projekto trukmė – 24 mėnesių.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2020-10-13T11:47:27+00:00