/Į Naujuosius Valkininkus atėjo investuotojas, kuris sukurs per 100 darbo vietų
2019 m. sausio 10 d.

Į Naujuosius Valkininkus atėjo investuotojas, kuris sukurs per 100 darbo vietų

Dar 2018 metų pabaigoje Varėnos rajoną pasiekė gera žinia – į Naujuosius Valkininkus atėjo investuotojas. Gruodžio 14 d. Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė su konkurso laimėtoju buvusios vaikų ligoninės Valkininkų „Pušelė“ pastatų nuomos sutartį. Išnuomotose patalpose veiklą vykdys viešoji įstaiga senjorų namai „Pušelė“. Konkursas skelbtas penkis kartus. Pirmieji keturi neįvyko, nes nesulaukė susidomėjusiųjų, o penktajame dalyvavo trys galimi investuotojai. Konkursą laimėjo daugiausiai investuoti ketinanti įstaiga. Pagal sutartį pastaroji įsipareigojo per dvejus metus nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos investuoti į nuomojamą turtą ne mažiau kaip 350 000 eurų, o per šešerius metus – ne mažiau kaip 1 310 000 eurų sumą ir pateikti nuomotojui tai patvirtinančius įrodymus. Pastatai išnuomoti 40 metų. Investuotojas mokės simbolinę nuomos kainą – 135 eurus per mėnesį, o 2019–2029 m. bus atleistas nuo žemės mokesčio.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pažymi, jog buvo įdėta daug pastangų, kad šiuose pastatuose būtų vykdoma veikla, o vietiniai gyventojai turėtų darbo vietų. „Visų pirma, buvo dėtos pastangos, kad įstaiga Vaikų tuberkuliozės skyriaus Valkininkų „Pušelė“ išliktų. Nepavykus įtikinti Sveikatos ministerijos ir Santaros klinikų vadovų, kad Naujuosiuose Valkininkuose gydymo įstaiga reikalinga, po nelengvų ir nemažų pastangų buvo perimti pastatai, jie prižiūrėti, šildyti ir ieškomas investuotojas, kuris penktą kartą paskelbus konkursą atsirado“, – kalbėjo rajono vadovas.

Jau šiais metais nuomininkas ketina investuoti į šį pastatų kompleksą ir pavasarį pradėti veiklą. Iš pradžių ketinama įdarbinti apie 20, o per dvejus metus apie 100 darbuotojų. Viešoji įstaiga senjorų namai „Pušelė“ ketina teikti senelių bei neįgaliųjų slaugos, globos ir sveikatinimo paslaugas. Tai atitinka ir Varėnos rajono savivaldybės taryboje 2017 m. patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės 2018–2028 metų strateginio plėtros plano veiklos kryptis. Vienas iš Savivaldybės siekių – atsižvelgiant į unikalias gamtines sąlygas, pradėti vystyti naują, specializuotą verslo kryptį – sveikatinimo ir socialines paslaugas atvykstantiems asmenims (orientacija į vyresnio amžiaus tikslinę grupę). Tai sukurtų naujas ilgalaikes darbo vietas.

Iš pradžių nuomininkas numato pertvarkyti patalpas, atlikti remontą, kad patalpos atitiktų higienos normų reikalavimus, keliamus minėtai veiklai vykdyti. Pavasarį planuojama atidaryti 2 skyrius po 20 vietų. Jie bus pritaikyti asmenims, sergantiems Alzheimerio liga bei įvairiomis demencijos formomis. Numatoma šį skyrių plėsti iki 6, tuomet bendras vietų skaičius siektų 120. Vėliau planuojama atidaryti 2 skyrius po 40 vietų. Jie bus skirti senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalingos globos ir slaugos paslaugos. Taip pat numatoma atidaryti 3 skyrius po 10–12 vietų. Juose būtų užtikrintas individualus gyvenamųjų patalpų pritaikymas bei asmens individualių poreikių tenkinimas. Nuomininkas numato sutvarkyti gyvenamąją aplinką ir teritoriją, kad būtų užtikrintas senjorų namų gyventojų saugumas, aplinka būtų pritaikyta jų poilsiui ir sveikatinimui.

Viešoji įstaiga senjorų namai „Pušelė“ ketina bendradarbiauti su vietos gyventojais. Dalį nuomojamų patalpų (sporto salę, sales prie valgyklų) naudoti integraciniams renginiams su Naujųjų Valkininkų bendruomene. Įstaiga skatins vietos bendruomenės ir senjorų namų gyventojų bendravimą, taip pat ieškos galimybių teikti integruotas socialines globos paslaugas namuose aplinkinių gyvenviečių gyventojams. Senjorų namai „Pušelė“ sieks prisidėti prie socialinių globos paslaugų įvairovės plėtros Varėnos rajono savivaldybėje.

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2019-01-10T11:09:33+00:00