/Netekome buvusio kolegos Stasio Aleknos
2021 m. vasario 17 d.

Netekome buvusio kolegos Stasio Aleknos

Į Amžinybę išėjo buvęs ilgametis Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojas Stasys Alekna. Jo staigus išėjimas paženklintas didele netektimi ne tik jo šeimai, artimiesiems, bet ir buvusiems bendradarbiams ir  pažįstamiems.

Savivaldybės administracijos kolegos Stasį Alekną pažinojo kaip kompetentingą, pareigingą darbuotoją, draugišką, puikų kolegą. Jis buvo dėmesingas ir rūpestingas, su visais mokėjo rasti bendrą kalbą. Jautrus kitų rūpesčiams ir visuomet pasirengęs padėti nelaimėje.

Stasys Alekna gimė 1946 m. Tautkūnų kaime, Panevėžio rajone. 1969 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus statybininko specialybę.

Nuo 1969 m. iki 1977 m. jis dirbo įvairiose Dzūkijos įstaigose ir organizacijose. Nuo 1977 m. iki 2009 m., iki išėjimo į pensiją, dirbo Varėnos rajono vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyriaus viršininku, Varėnos rajono valdybos Kapitalinės statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėju, Techninio skyriaus vedėju, Komunalinio ūkio skyriaus vedėju ir vyriausiuoju inžinieriumi bei Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiuoju specialistu.

Stasys Alekna nuo 2011 m. balandžio 6 d. iki 2011 m. rugsėjo 16 d.  dirbo Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Liūdime dėl Stasio Aleknos mirties ir Varėnos rajono savivaldybės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Onai,  sūnums Andriui ir Rimui, jų šeimoms, artimiesiems, bičiuliams.

Tegu mūsų užjaučiantys žodžiai bent šiek tiek palengvina širdies skausmą ir suteikia stiprybės.

Varėnos rajono savivaldybės administracija

 

2021-02-19T14:17:07+00:00