/Pagalba staigios mirties atveju
2018 m. gruodžio 6 d.

Pagalba staigios mirties atveju

Gruodžio 3–5 d. d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Varėnos rajono savivaldybėje įgyvendino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Veiksmų programos uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonę „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“. Varėnoje vyko mokymai „Pagalbos teikimas staigios mirties ištiktam žmogui“. Mokymus vedė UAB „Krizių tyrimo centras“, o juose dalyvavo 144 mūsų rajono gyventojai – savivaldybės ir seniūnijų, socialines paslaugas teikiančių įstaigų,  kultūros darbuotojai ir treneriai. Intensyvių praktinių mokymų tikslas – išmokyti suteikti pagalbą staigios mirties ištiktam žmogui iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo. Mokymų metu varėniškiai išmoko daryti dirbtinį kvėpavimą, naudotis defibriliatoriumi, sustabdyti intensyvų kraujavimą, kvalifikuotai padėti užspringusiam žmogui. Apie 90 proc. apmokytųjų sutiko būti registruotais savanoriais ir suteikti pagalbą nelaimės atveju. Iš šio projekto lėšų rajone bus sumontuoti trys automatinės išorinės defibriliacijos prietaisai. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

 

Nikolajus Lysenkovas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Vyr. specialistas (civilinei ir darbų saugai)

2018-12-11T10:48:55+00:00