/Panaros folkloro ansambliui 50 metų
2019 m. lapkričio 18 d.

Panaros folkloro ansambliui 50 metų

Jau 50 metų Panaros kaimo folkloro ansamblis saugo ir puoselėja iš tėvų ir senelių gautą palikimą – dzūkų tarmę, dzūkiškas dainas, dzūkiškas tradicijas ir papročius.

Ansamblio gyvavimo kelias prasidėjo 1969 metais. Danutė Bolienė subūrė entuziastingas moteris, kurioms rūpėjo ne tik buitis, bet ir senosios lietuvių liaudies dainos. Bėgant metams, keitėsi vadovės, bet meilė dainai tik didėjo. Po ilgesnės vadovavimo pertraukos sugrįžo ir jau keletą metų moteris dainuoti buria Onutė Bubnelienė.

Renginyje netrūko nei tikrų dzūkiškų linksmybių, nei rimties ir pagarbos akimirkų. Griežiant smuiku Gabijai Račkauskaitei, tylos minute buvo pagerbtos kolektyvo narės, kurios pradėjo dainuoti nuo pat ansamblio susikūrimo ir, deja, nesulaukė šio garbingo jubiliejaus.

„Nelengva būtų suskaičiuoti, kiek per tuos 50 metų dainų sudainuota, kiek koncertuota, kiek meilės ir širdies atiduota dainai. O visoms ansamblio mokamoms dainoms išdainuoti neužtektų nei viso mėnesio.“ – savo prisiminimais dalinosi dar vis dainuojanti, buvusi vadovė Ona Marcinonienė.

Nuo pat pirmų dienų ansamblyje dainuoja Julija Kleponienė, kurią ansamblyje už jos nuoširdumą, patirtį ir gražų balsą vadina Julyte. Ilgametė dainininkė papasakojo, iš kur išmoko tokių gražių dzūkiškų dainų ir kokia buvo jos dainavimo pradžia. Malonu buvo klausyti jos kartu su O. Marcinoniene atliekamos dainos.

Į iškilmingą jubiliejų atvyko ir garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Baublys, Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės vicemeras Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė, Varėnos rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėja Laima Denutienė, Varėnos rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus patarėja Regina Svirskienė, Varėnos kultūros centro laikinai einanti direktoriaus pareigas Miglita Kašėtienė, Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra.

Pirmasis sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys V. Baublys. Jis dėkojo dainininkėms už jau pusę amžiaus kuriamą ypatingą ansamblio dvasią, kupiną bendruomeniškumo jausmo, meilės savo kraštui, pasididžiavimo unikaliais Dzūkijos papročiais ir tradicijomis. Dėkojo už meilę dzūkiškai dainai, aktyvią ir prasmingą kultūrinę veiklą bei Varėnos krašto garsinimą.

Padėkomis ir dovanomis ansamblio dalyves pagerbė Varėnos rajono meras A. Kašėta. Sveikindamas jis sakė: „Jūsų skambios dainos per ilgus ir prasmingus veiklos metus tapo Panaros kultūrinio gyvenimo simboliu. Linkiu Jūsų folkloro ansambliui stiprios sveikatos, skambių dainų, kūrybinio įkvėpimo, Dzūkijai svarbių tradicijų tąsos ir kuo geriausios kūrybinės kloties.“

Sveikinimo žodį tarė ir  įteikė dovaną Merkinės seniūnas G. Tebėra.

Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkė Astutė Galbogytė perdavė nuoširdžiausius klebono Jono Cikanos sveikinimus ir padėką už tai, kad moterys dainuoja ir liudija liaudies išmintį dainose. Na, o koks jubiliejus be tradicinės dainos „Ilgiausių metų“?! Vargonininkės Astutės raginimu visa salė ją ir padainavo.

Folkloro ansamblio dainininkes posmais ir dainomis sveikino Vilkiautinio folkloro ansamblis (vadovė Aldona Zubrienė), Kibyšių kaimo kapela „Senas sodžius“ (vadovas Tautvydas Prieskienis), Alytaus liaudiškos muzikos kaimo kapela (vadovė Onutė Tenenienė) ir gausus būrys Panaros gyventojų.

Panaros folkloro ansamblio moterys po kasdienių darbų atranda laiko ne tik dainai, bet ir rankdarbiams. Juos buvo galima pamatyti eksponuojamoje parodoje renginio metu. Džiugu, kad tokie žmonės yra mūsų krašto istorijos dalis.

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021, el.p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

2019-11-19T09:11:25+00:00