/Parengtas vietinės reikšmės kelių, jungiančių gyvenvietes, atrinkimo asfaltuoti aprašo projektas
2019 m. vasario 26 d.

Parengtas vietinės reikšmės kelių, jungiančių gyvenvietes, atrinkimo asfaltuoti aprašo projektas

Varėnos rajono savivaldybės gatvės asfaltuojamos vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės gatvių su žvyro (grunto) danga atrinkimo asfaltuoti aprašu. Neasfaltuotų gatvių asfaltavimo eiliškumas nustatomas pagal surinktus balus, kurie apskaičiuojami pagal specialią formulę. Vykdant Varėnos rajono savivaldybės gatvių su žvyro (grunto) danga asfaltavimo programą, per 2017-2018 m. buvo išasfaltuotos 24 gatvės ar jų atkarpos, kurių bendras ilgis sudarė 6,9 km.

Varėnos rajono savivaldybė nuo 2020 m. planuoja pradėti įgyvendinti savivaldybės vietinės reikšmės kelių, jungiančių gyvenvietes, asfaltavimo programą. Siekiant, kad ir vietinės reikšmės keliai, jungiantys gyvenvietes, būtų atrenkami skaidriai, parengtas Varėnos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, jungiančių gyvenvietes, atrinkimo asfaltuoti aprašo projektas. Pastabas dėl šio aprašo projekto iki š.m. kovo 15 d. galima teikti Turto valdymo skyriaus vedėjui Egidijui Zaleskiui el.p. egidijus.zaleskis@varena.lt .

Kelių atrinkimo asfaltuoti aprašo projektas

2019-02-26T15:40:38+00:00