/Pasirašyta projekto „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“ finansavimo sutartis
2018 m. vasario 9 d.

Pasirašyta projekto „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“ finansavimo sutartis

Varėnos rajono savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 28 d. pasirašė projekto „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“ finansavimo sutartį su viešąja įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Sutartyje nustatyta didžiausia projekto galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 437.551,00 Eur.

Įgyvendinant šį projektą bus modernizuotas Varėnos moksleivių kūrybos centro pastatas. Numatomas patalpų perplanavimas, sienų ir grindų dangų, lubų, apšvietimo modernizavimas, langų ir durų, turėklų keitimas, ventiliacijos įrengimas, tualetų patalpų modernizavimas ir pritaikymas neįgaliesiems, panduso neįgaliesiems lauke įrengimas, stogo keitimas, pastato išorės šiltinimas ir apdaila, priešgaisrinės ir apsaugos sistemos įrengimas.  Taip pat Varėnos moksleivių kūrybos centras bus aprūpintas tinkama ir kokybiška neformaliojo švietimo veiklai reikalinga įranga, priemonėmis bei baldais.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.1-CPVA- R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Finansų ir investicijų skyriaus informacija

2020-08-31T11:23:41+00:00