/Pasirašytas įsakymas dėl vaikų ugdymo organizavimo konkrečių vietų ir grupių sudarymo
2021 m. sausio 5 d.

Pasirašytas įsakymas dėl vaikų ugdymo organizavimo konkrečių vietų ir grupių sudarymo

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.  įsakymu „Dėl vaikų ugdymo pagal pradinio ugdymo programą, jų priežiūros ir maitinimo organizavimo“  atsižvelgiant į poreikį organizuoti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą Varėnos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose pradinio ugdymo programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, mokyklų vadovams nurodyta priimti sprendimus dėl ugdymo organizavimo konkrečių vietų ir grupių sudarymo, juos viešai paskelbti įstaigos interneto svetainėje.

Šis  įsakymas įsigaliojo 2021 m. sausio 4 d.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2021-01-05T10:17:45+00:00