/Paskirta bazinė mokykla
2020 m. rugsėjo 16 d.

Paskirta bazinė mokykla

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Varėnos ,,Ąžuolo“ gimnazija paskirta  2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų bazine mokykla eksternų prašymams laikyti brandos egzaminus priimti, mokyklinių brandos egzaminų pakartotinei sesijai organizuoti ir vykdyti, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbams vertinti ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijoms nagrinėti.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2020-09-16T14:04:30+00:00