/Paskirta bazinė mokykla
2021 m. rugsėjo 16 d.

Paskirta bazinė mokykla

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu  Varėnos ,,Ąžuolo“ gimnazija paskirta 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų bazine mokykla.  Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2021-09-16T09:18:29+00:00