/Paskirta bazinė mokykla
2018 m. rugsėjo 21 d.

Paskirta bazinė mokykla

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu  Varėnos ,,Ąžuolo“ gimnazija paskirta 2018–2019 mokslo metų brandos egzaminų bazine mokykla eksternų prašymams laikyti brandos egzaminus priimti, mokyklinių brandos egzaminų pakartotinei sesijai organizuoti ir vykdyti, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbams vertinti ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijoms nagrinėti.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2018-09-25T08:04:52+00:00