/Pastatų savininkai raginami nuo stogų pašalinti susikaupusį storą sniego sluoksnį
2021 m. vasario 3 d.

Pastatų savininkai raginami nuo stogų pašalinti susikaupusį storą sniego sluoksnį

Gausiai prisnigus, ant statinių stogų susikaupė labai daug sniego. Svyruojant temperatūrai, jis sušąla į didžiulius gabalus. Varėnos rajono savivaldybės administracija atkreipia dėmesį, kad dėl iškritusio didelio sniego kiekio ir susidarančių ypatingai didelių apkrovų pastatų stogams gali kilti pavojus stogo konstrukcijoms. Siekiant išvengti nelaimių, rekomenduojama pašalinti susikaupusį storą sniego sluoksnį nuo stogų, stoginių, pavėsinių, sandėliukų, paviljonų, balkonų, kitų laikinų pastatų, nes nuo padidėjusių apkrovų gali neatlaikyti pastatų konstrukcijos. Ant pastatų stogų ir kitų konstrukcijų formuojasi varvekliai. Krintantys ledo gabalai ir sušalęs sniegas gali sukelti ne tik pavojų vienur ar kitur pastatytiems automobiliams, bet ir sužaloti.

Varėnos rajono savivaldybės administracija Varėnos rajone esančių pastatų savininkų prašo įvertinti pastatų, už kurių priežiūrą jie yra atsakingi, būklę ir imtis priemonių stogų ir laikančiųjų konstrukcijų apkrovoms sumažinti bei pašalinti varveklius.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nuostatomis, pastatų savininkai privalo užtikrinti saugų pastato naudojimą, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Už nenuvalytus ir pavojingus varveklius ar sniego sankaupas numatyta administracinė atsakomybė už statinio naudotojo pareigų nevykdymą ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus – bauda nuo 20 iki 140 eurų.

Dėl įvykusios avarijos, sukėlusios pasekmes kitiems asmenims ar jų turtui, už priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimą ar įstatyme nustatytų prievolių nevykdymą įvykus naudojamo statinio avarijai, skiriama bauda statinio naudotojams būtų gerokai didesnė – nuo 300 iki 1500 eurų.

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2021-02-03T17:13:42+00:00