/Patvirtinta Varėnos miesto vietos veiklos grupės Strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m.
2019 m. vasario 25 d.

Patvirtinta Varėnos miesto vietos veiklos grupės Strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m.

Varėnos miesto vietos veiklos grupės (VVG) nariai patvirtinto Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą 2018 m. Visuotinio susirinkimo metu 2019 m. vasario 22 d. patvirtinta Strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m.

Ataskaitoje detaliai apžvelgiamas visų strategijos uždavinių ir veiksmų įgyvendinimas, pateikta strategijos veiksmų įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai. Taip pat pateikta informacija  apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 2018 m. pabaigos, nustatytos problemos, su kuriomis VVG susidūrė per ataskaitinį laikotarpį, siekdama strategijos įgyvendinimo pažangos.

Apžvelgta informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas, VVG valdybos posėdžius ir visuotinius susirinkimus bei jų metu priimtus sprendimus, VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus.

Taip pat trumpai apžvelgta visų 11 atrinktų vietos veiklos projektų eiga, veiksmams numatytų lėšų panaudojimas.

Visuotinis VVG narių susirinkimas konstatavo, kad Strategijos įgyvendinimas vyksta sklandžiai.

Su Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita 2018 m. galite susipažinti paspaudę čia.

Varėnos miesto VVG informacija

2019-03-12T08:43:40+00:00