/Pirmasis IX šaukimo Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdis
2019 m. balandžio 9 d.

Pirmasis IX šaukimo Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Pirmasis Varėnos rajono savivaldybės IX šaukimo tarybos posėdis vyks 2019 m. balandžio 12 d. 13 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje salėje (I aukšte).

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalį pirmajame posėdyje:

1) prisiekia savivaldybės tarybos nariai;

2) gali būti suteikiamas žodis visuomenės atstovams, sveikinimai savivaldybės merui ir savivaldybės tarybos nariams;

3) gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo;

4) priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas arba mero siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai;

5) gali būti skiriamas mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas).

 

Varėnos rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Juozas Šilanskas

 

2019-04-09T13:53:55+00:00