/Pirmoji Dzūkijos seniūnų sueiga Varėnoje
2019 m. spalio 21 d.

Pirmoji Dzūkijos seniūnų sueiga Varėnoje

Spalio 11 d. Varėnoje surengta pirmoji Dzūkijos seniūnų sueiga, kuri buvo skirta Vietos savivaldos dienai paminėti.

       Sueigoje kartu su Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybių seniūnais dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Baublys, Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas.
Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA) užregistruota 2001 m. birželio 22 dieną. Jos steigimo iniciatorius, organizatorius yra Petras Gestautas, tuometis Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnas. Jis nuo 2006 m. ir yra šios organizacijos direktorius, LSSA simbolikos autorius, asociacijos garbės narys. Šiuo metu asociacijos prezidentas yra Kęstutis Vilkauskas. Asociacija yra juridinio asmens teises turinti ne pelno siekianti organizacija. Jos misija –  spręsti savo narių bendrąsias problemas, atstovauti narių bendriesiems interesams, koordinuoti narių kryptingą veiklą, dalintis gerąją patirtimi, kelti kvalifikaciją ir stiprinti vietos savivaldą. Aukščiausioji asociacijos atstovaujamoji institucija – asociacijos narių, kurių yra jau 443, suvažiavimas. Sueigose dalyvauja ne tik seniūnai, tačiau ir savivaldybių merai bei administracijų direktoriai. Jų metu kalbama apie aktualiausias vietos savivaldos problemas, diskutuojama tam regionui svarbiais viešųjų paslaugų gerinimo klausimais.
Pirmieji Varėnos rajono savivaldybės seniūnai, 2004 m. įsijungę į LSSA veiklą, buvo Merkinės ir Matuizų seniūnai, o 2015 m. prisijungė ir visi Varėnos rajono seniūnai. 2018 m. birželio mėnesį vykusiame LSSA atstovų suvažiavime vienu iš asociacijos viceprezidentų buvo išrinktas Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra. Asociacijos atstovu Varėnos rajono savivaldybėje buvusį Kaniavos seniūną Edviną Grikšą šį rudenį pakeitė Varėnos seniūnas Dalius Lukminas. Sueigos metu vyko diskusija apie Seime svarstomus tiesioginius seniūnų rinkimus ir savivaldybių vidinę decentralizaciją. Diskusijoje buvo išsakyta įvairių nuomonių, tačiau buvo nepritarta Seime įregistruotoms įstatymų pataisoms tiesiogiai rinkti seniūnus. Pirmiausia dėl to, kad jos destabilizuotų kai kuriuos savivaldybės valdymo procesus, antra, pataisos prieštarauja galiojančioms LR Konstitucijos nuostatoms. Buvo pastebėta, kad, jei norime kuo daugiau gyventojų įtraukti į vietos savivaldą dalyvaujant sprendimų priėmimuose, reikia ne paskubomis rengti populistines įstatymų pataisas, o naudotis kitų ES kaimyninių valstybių, tokių kaip Lenkija, Čekija, patirtimi ir Europos Komisijos patarimais, iš esmės pakeisti Vietos savivaldos įstatymą ir įteisinti žemesniosios pakopos savivaldą Lietuvoje, žinoma, pakeičiant atitinkamą mūsų Konstitucijos straipsnį. Seniūnai sueigoje išsakė nuostatą, kad jie tiesioginių seniūnų rinkimų nebijo, o rimtą nerimą keltų situacija, susidariusi savivaldoje, jeigu pagal netobulą įstatymą tokie rinkimai įvyktų.
Po sueigos seniūnai pasigrožėjo gražiai tvarkoma Varėnos miesto Karloniškės ežero aplinka, apsilankė naujame sporto centre. Po to vyko į Matuizų seniūnijos Urkionių kaimą, kur išbandė rankos taiklumą „Šūvio“ klubo šaudykloje. Už pagalbą organizuojant pirmąją Dzūkijos savivaldybių seniūnų sueigą LSSA viceprezidentas G. Tebėra padėkojo Varėnos seniūnui D. Lukminui ir Matuizų seniūnui M. Matuizai. Kita Dzūkijos seniūnų sueiga bus surengta kaimyninėje savivaldybėje.

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
tel. (8 310) 32 021, el.p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

2019-10-21T15:47:15+00:00