/Posėdyje aptarta rajono civilinės saugos būklė bei galimų ekstremalių situacijų prevencija
2020 m. vasario 19 d.

Posėdyje aptarta rajono civilinės saugos būklė bei galimų ekstremalių situacijų prevencija

Varėnos rajono savivaldybėje įvyko Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame su pagrindinių rajono tarnybų vadovais buvo aptarti svarbiausi didžiajai Varėnos rajono bendruomenės daliai aktualūs klausimai.

Posėdžiui pirmininkavęs savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas paragino detaliai išdiskutuoti  rūpimus klausimus, kad iškilus kokiai nors sudėtingai situacijai, būtų lengviau ją spręsti.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas civilinei sauga Nikolajus komisijos narius supažindintino su Varėnos rajono 2019 metų civilinės saugos veiklos ataskaita išskirdamas kai kuriuos akcentus. Jis informavo, kad visose Varėnos rajono savivaldybės mokymo įstaigose atliktos neplaninės evakavimosi pratybos ir pažymėjo, kad Matuizų mokykloje rezultatai prasčiausi, o Merkinės V. Krėvės gimnazijoje pratybų metu buvo pasirūpinta ir vykusios socialinių darbuotojų konferencijos dalyviais bei svečiais. Patikrinta keturių savivaldybės įstaigų civilinės saugos būklė ir ji įvertinta patenkinamai. Aptarti rajone buvę ekstremalūs įvykiai. Konstatuota, kad AKM gaišenų 2019 m. nebuvo, o keturiolika iš jų yra susiję su sprogmenų radimu. Varėnos rajono savivaldybė surengė savivaldybės lygio funkcines pratybas kartu su Krašto apsaugos savanorių 107 Varėnos kuopa, taip pat dalyvavo Valstybės lygio CS funkcinėse pratybose bei VSAT Varėnos rinktinės stalo pratybose, kurių tema – masinis pabėgėlių antplūdis.

Komisijos nariai  2019 m. Varėnos rajono civilinės saugos veiklos ataskaitai pritarė, tačiau turėjo kai kurių pastebėjimų.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės vadas Virgilijus Raugalė pažymėjo, kad Varėnos pasienio rinktinėje stalo pratybos vyko sklandžiai, tačiau jei iškilų reali grėsmė dėl pabėgėlių antplūdžio, iškiltų problemų dėl jų apgyvendinimo ir maitinimo bei medicininės pagalbos suteikimo.  Pabėgėlius buvo numatyta apgyvendinti  Panočių pagrindinės mokyklos patalpose. Ateityje reikėtų  šį klausimą išnagrinėt detaliau.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Andrius Kandratavičius pabrėžė, jog dar reikia pasistengti, kad pratybų rezultatai būtų geri. Jo įsitikinimu, ugdymo įstaigose vykdyti pratybas bent kartą į metus  nereikėtų atsisakinėt.

Tradiciškai vasario mėnesį vykstančiuose posėdžiuose būna aptariamas klausimas dėl tarnybų pasirengimo galimam staigiam polaidžiui, tačiau šiemet realios grėsmės potvyniui nėra. Tačiau, neatmetant mažai tikėtinų, bet vis tik galimų „gamtos išdaigų“, visos tarnybos patikino pasirengusios vykdyti savo funkcijas.

Komisijos posėdyje buvo kalbėta apie gaisrų prevenciją atvirose teritorijose. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Andrius Kandratavičius informavo, kad gaisrų atvirose teritorijose skaičius Varėnos rajone išlieka toks pats – apie septyniasdešimt. Tačiau kiekvieną kartą, kai kyla tokie gaisrai, reaguojama operatyviai ir jie užgesinami nepasiekus ekstremalios situacijos kriterijų. 2019 m. išdegė apie 24 ha teritorijos (miškas ir atviros teritorijos). A. Kandratavičius pastebėjo, kad didžiausias pavojus išlieka prie durpynų. Jis apgailestavo, kad itin sudėtinga nustatyti gaisrų sukėlėjus. Iš 70 pernai įvykusių gaisrų nė vienas kaltininkas nenustatytas. A. Kandratavičius taip pat paminėjo, kad dalyvauja aplinkosaugos programoje ir pagal galimybes stiprina savo vadovaujamos įstaigos materialinę bazę.

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius Ramūnas Navickas informavo, kad už 2019 m. savivaldybės skirtas lėšas nupirko dėvėtą, didesnės talpos gaisrinę autocisterną, o šiemet kartu su Varėnos PGT dalyvauja tarptautiniame projekte su Baltarusija, kurio metu tikimasi įsigyti visiškai naują didesnės talpos autocisterną.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas informavo, kad šių metų savivaldybės biudžete yra numatyta skirti 20 tūkst. eurų gaisrinei technikai įsigyti.

Apibendrinant svarstomą temą komisijos nariai buvo vieningos nuomonėspasirengimas ir techninė bazė ugniagesių tarnybose gerėja.

Varėnos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas supažindino su esama afrikinio kiaulių maro padėtimi Varėnos rajone, Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse. Jis pabrėžė, kad AKM atvejų Varėnos rajone mažėja. Taip pat aptarė tarnybos taikomas prevencines priemones prieš paukščių gripą, paprašė miškininkus informuoti VMVT, jei rastų gaišenų.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) Irma Lukminienė informavo, kad sergamumas gripu ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis auga, per praėjusią savaitę Varėnos rajone diagnozuoti 208 gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejai. Pasak jos, gripo epidemijos rajone skelbti nereikės, nes manoma, kad susirgimai nepasieks kritinio lygio. I. Lukminienė priminė, kad šiemet gyventojai intensyviau skiepijosi prieš gripą.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento Varėnos skyriaus laikinai pavaduojanti skyriaus vedėją Danutė Feiferienė atkreipė dėmesį,  kad sergamumas gripu dešimčiai tūkstančių gyventojų yra toks pat kaip Alytaus rajone, Druskininkuose ir Alytuje kartu sudėjus, bet kritinio taško dar nepasiekė. Ji patikino, kad situacija valdoma, galimam gripo  protrūkiui pasirengta. Ji taip pat informavo, kad nuo šių metų vasario 12 d. koronovirusas gavo naująjį pavadinimą – COVID19, tarnyba jau turi ir naujausius COVID19 diagnozavimo nurodymus. Varėnos savivaldybėje atliktas savivaldybės darbuotojų bei medikų dviejų valandų mokymas šia tema.

Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Andrius Kandratavičius teiravosi apie praktinius COVID19 valdymo veiksmus – kaip izoliuojamas ligonis, kas vykdo dezinfekciją, kokiomis priemonėmis, kas atsitiktų, jei ligonis ateitų į polikliniką pats ir kt.

Savivaldybės gydytoja I. Lukminienė informavo, kad tuo pasirūpintų Nacionalinė visuomenės sveikatos centro  tarnyba.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato viršininkas Jonas Baliukonis pabrėžė, kad paskelbus karantiną COVID19 atveju, kils būtinybė blokuoti kelius, o tam reikės įvairiausių betoninių užtvarų. Todėl reikia iš anksto žinoti, iš kur juos paimti.

Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas A. Kandratavičius pasiūlė ESK ir OC nariams šia tema organizuoti stalo pratybas. Komisijos pirmininkas Alvydas Verbickas pasiūlė tai atlikti neatidėliojant, iki šio ketvirčio pabaigos.

Komisijos posėdyje taip pat buvo aptartas klausimas dėl papildomų prevencinių priemonių Varėnos „Žilvičio“ lopšelyje–darželyje.  A. Kandratavičius informavo, kad nustačius, jog šio darželio renovacijos metu naudotos išorės apdailos plokštės neatitinka gaisringumo reikalavimų, bus vykdoma sugriežtinta objekto kontrolė bei prevencinės priemonės – darbuotojų mokymai ir kas ketvirtį vyks evakavimo pratybos.

Komisijos pirmininkas A. Verbickas savo ruožtu informavo, kad vyksta teisminis procesas, tačiau apdailos tiekėjas yra bankrutavęs. Komisijos nariai numatytoms prevencinėms priemonėms pritarė. A. Kandratavičius taip pat informavo, kad ir šiemet vykdys prevencinę akciją „Gyvenkime saugiai“, kurios metu lankys namų, butų savininkus. Jis pasiūlė akcijos metu savivaldybei priklausančiuose būstuose sumontuoti bent po vieną dūmų detektorių.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2020-02-20T13:56:56+00:00