/Pradedamas įgyvendinti projektas „Varėnos rajono savivaldybės mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“
2024 m. birželio 5 d.

Pradedamas įgyvendinti projektas „Varėnos rajono savivaldybės mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“

NKL Logo Horizontal RGB 300x107 LT Finansuoja Europos Sąjunga NGEU POS 300x75

Varėnos rajono savivaldybės administracija kartu su Varėnos sveikatos centru pradeda įgyvendinti projektą „Varėnos rajono savivaldybės mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“, finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-04 „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektu sprendžiama problema.  Varėnos sveikatos centras  ambulatorines slaugos paslaugas namuose Varėnos rajono gyventojams teikia 1 mobilioji komanda, susidedanti iš 3 bendrosios praktikos slaugytojų, 3 slaugytojų padėjėjų, 1 kineziterapeuto, esant poreikiui pasitelkiami kiti sveikatos priežiūros specialistai. Šiuo metu Varėnos sveikatos centro mobilioji komanda ne visada turi galimybę užtikrinti savalaikį paslaugų teikimą, nes Varėnos rajono savivaldybės teritorija yra didžiausia ir rečiausiai apgyvendinta su mažiausiai išplėtotu kelių tinklu. Įstaigos naudojamas didesnio pravažumo automobilis, skirtas ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimui, jau susidėvėjęs, nuolat gendantis. Dėl šių priežasčių paslaugos gavėjai, gyvenantys atokesnėse vietovėse, negauna paslaugų suplanuotu laiku. Varėnos mobilioji komanda šiuo metu yra aprūpinta visa reikiama įranga, tačiau kompiuteriai yra stacionarūs, telefonai neturi navigacinių programų, kita įranga pasenusi, susidėvėjusi.

Projekto tikslas – aprūpinti Varėnos rajono savivaldybėje veikiančią mobilią komandą įranga ir elektrine transporto priemone siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Varėnos rajone.

Projekto tikslinė grupė – asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos. Taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga), senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

Suplanuotos projekto veiklos (poveiklės) rūšys:

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti lengvąjį M1 klasės elektromobilį, skirtą Varėnos r. savivaldybėje veikiančiai mobiliajai komandai bei medicininę įrangą: slaugytojo krepšius su medicinine įranga, nešiojamus kompiuterius, mobilius telefonus ir kita. 

Projekto rezultatai: įgyvendinus projektą tikimasi užtikrinti savalaikį paslaugų teikimą, efektyviau teikti sveikatos priežiūros paslaugas bei padidinti suteikiamų paslaugų skaičių, t. y. pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Varėnos rajone.

 Bendra projekto vertė 73 074,60 Eur, iš jų: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidijos lėšos – 60 392,23 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –12 682,37 Eur.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė iki 2025-05-31.

 

Investicijų skyriaus informacija

2024-06-05T10:19:06+00:00