/Varėnos rajono savivaldybėje nustatyta šildymo sezono pradžia
2019 m. spalio 2 d.

Varėnos rajono savivaldybėje nustatyta šildymo sezono pradžia

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2019 m. spalio 3 d. Varėnos rajono savivaldybėje nustatyta 2019–2020 metų šildymo sezono pradžia. Šiuo įsakymu rajono savivaldybės biudžetinių, sveikatos priežiūros, gydymo, švietimo, ugdymo ir kultūros įstaigų bei Varėnos rajono savivaldybės administracinių padalinių vadovams suteikti įgaliojimai savarankiškai spręsti dėl 2019–2020 metų šildymo sezono pradžios nustatymo užtikrinant Lietuvos higienos normose reglamentuotus patalpų mikroklimato parametrus.

Įsakymas pasirašytas vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62 ir 63 punktais bei atsižvelgiant į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis apie vidutinę lauko oro temperatūrą.

 

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2019-10-02T09:53:33+00:00