/Projekto „Mokymasis tyrinėjant“ dalyviai išbandė įdomias edukacines veiklas Dzūkijos nacionaliniame parke
2022 m. birželio 22 d.

Projekto „Mokymasis tyrinėjant“ dalyviai išbandė įdomias edukacines veiklas Dzūkijos nacionaliniame parke

Varėnos rajono savivaldybė įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokymasis tyrinėjant“, kurio tikslas – pagerinti aštuntų klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus diegiant atnaujintą gamtamokslinio ugdymo turinį, panaudojant už mokyklos ribų esančias erdves ir mokymosi aplinkas, teikiant pagalbą mokytojui ir motyvuojant mokinius. Viena iš sėkmingai įgyvendintų ir mokinių mokymosi motyvaciją neabejotinai sustiprinusių projekto veiklų – penkių dienų tyriminė stovykla Dzūkijos nacionaliniame parke, kurioje jie išbandė nemažai įdomių edukacinių užsiėmimų.  Stovykloje dalyvavo šešiasdešimt mokinių ir dvylika mokytojų iš keturių rajono ugdymo įstaigų –  Merkinės Vinco Krėvės ir Valkininkų gimnazijų bei Varėnos „Ryto“ progimnazijos ir Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos.

Pirmąją stovyklos dieną edukaciniai užsiėmimai vyko Marcinkonyse. Dzūkijos nacionalinio parko Etnografinėje sodyboje projekto dalyviai susipažino su tradicine Dzūkijos krašto buitimi, darbais, papročiais. Lankytojų centre – su Marcinkonių kaimo apylinkių gamtiniu ir etnokultūriniu paveldu. Zackagirio pažintiniame take, pelkėje drauge su Dzūkujos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato geografu Gintautu Kibirkščiu jie atliko durpių klodo tyrimą – matavo pelkės klodo gylį, mokėsi, kaip atpažinti durpių rūšis. Prie Kastinio ežero Senosios Varėnos A. Ryliškio mokyklos mokytojai organizavo įdomias veiklas – mokiniai mokėsi nustatyti  medžio aukštį ir amžių, tyrė dirvožemio eroziją, vandens ir dirvožemio pH, stebėjo  vandens telkinio organizmus.

Antroji stovyklos diena buvo skirta bičių temai. Gamtos mokykloje projekto dalyviai išklausė įdomią paskaitą apie bites, vėliau vyko į etnografinį Musteikos kaimą, kur įkurtame Drevinės bitininkystės muziejuje susipažino su unikaliomis senovinio bitininkavimo tradicijomis.

Trečioji stovyklos diena buvo skirta vandens temai. Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytojai organizavo veiklas prie versmės  „Ūlos akis“. Čia stovyklautojai tyrė vandens savybes, stebėjo  augalų įvairovę, sudarinėjo vietovės žemėlapį. Vėliau jie lankėsi Margionių ir Kapiniškių kaimuose. Skroblaus pažintiniame take mokėsi atlikti šaltinių tyrimus – apskaičiuoti vandens debitą bei nustatyti upės slėnio reljefų formas.

Ketvirtoji diena buvo skirta Merkinės ir jos apylinkių pažinimui. Projekto dalyviai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje tema „Senoji Merkinė – dingęs miestas“. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojai organizavo edukaciją ir drauge su mokiniais tyrė Stangės upelio ekosistemą bei mokė apskaičiuoti upės tėkmės greitį. Projekto dalyviai išklausė įdomią paskaitą ir susipažino su Merkinės miestelio apylinkių gamtiniu ir etnokultūriniu paveldu. Prie šalia Merkinės esančių Mergelės akelių ežerėlių jie atliko ežero, pievos bei miško ekosistemų tyrimą.

Paskutinę stovyklos dieną edukacines veiklas organizavo Valkininkų gimnazijos mokytojai Marcinkonių kaime. Mokiniai ieškojo fizikinių, cheminių ir biologijos reiškinių Marcinkonių apylinkėse ir įamžino juos fotografijoje. Vėliau parengė pateiktis ir Marcinkonių kultūros centre pristatė jas stovyklos užbaigimo metu.

Projekto vadovė Rima Svirskienė pažymi, jog ši tyriminė stovykla Dzūkijos nacionaliniame parke yra puikus pavyzdys, kaip reikia organizuoti mokinių mokymosi motyvaciją stiprinančias veiklas, ir stovykla labai  prisidėjo prie didesnio gamtos mokslų supratimo ir mokinių noro gilinti žinias.

Tiek stovykloje dalyvavę mokytojai, tiek mokiniai patikino, jog stovykla buvo įdomi ir naudinga visapusiškai. Ne vienas liko maloniai nustebintas, jog visai šalia, mūsų rajone, yra tiek daug gamtinių ir etnokultūrinių vertybių, kurios išsaugotos ir gamtininkų bei kultūros darbuotojų puoselėjamos.  Svarbu pažymėti ir tai, jog visa informacija mokiniams buvo pateikta įdomiai ir patraukliai, jie patys galėjo daugelį veiklų išbandyti, tad stovykloje vykusios pažintinės edukacijos neabejotinai padidino mokinių motyvaciją mokytis gamtos mokslų.

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-06-22T11:19:15+00:00