/Rekultivuojami Varėnos rajone esantys karjerai
2018 m. birželio 22 d.

Rekultivuojami Varėnos rajone esantys karjerai

Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“. Jo metu bus rekultivuoti du karjerai Marcinkonių kaime: buvęs smėlio karjeras Gaidžių gatvėje ir smėlio–žvyro karjeras Naujalių gatvėje, taip pat buvęs smėlio–žvyro karjeras Panaros kaime. Šis projektas įgyvendinamas vykdant 2014 m. Aplinkos ministerijos patvirtintą Valstybinių pažeistų žemių 2014-2020 m. tvarkymo planą, kuriuo Varėnos rajono savivaldybė, kaip ir kitos šalies savivaldybės, įpareigota iki 2020 m. parengti ir įgyvendinti pažeistų žemių tvarkymo projektus.

2015 m. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos tiksliais metodais išmatavo kasiniais pažeistas žemes ir sudarė Pažeistų žemių žemėlapį. Pažeistoms žemėms priskiriami įvairios kasybos darbais pažeistos teritorijos – savo reikmėms naudojami mažieji karjerai, iškastos nenaudojamos kūdros bei kitokios duobės, eroduojantys statūs šlaitai ir pan.

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos parengtą žemėlapį 2016 m. Aplinkos ministerija patvirtino Valstybinių pažeistų žemių sąrašą, kuriame įrašytos ir 11 Varėnos rajono savivaldybėje esančių teritorijų. Marcinkonių ir Panaros kaimuose esantys karjerai yra saugomose teritorijose, todėl priskiriami pirmiausiai tvarkytinoms teritorijoms.

Nesutvarkytos pažeistos žemės  neretai tampa vieta nelegaliems sąvartynams. O tai keleriopai padidina jų sutvarkymo savikainą. Statūs jų šlaitai kelia pavojų žmonėms, bei gyvūnams. Nekyla abejonių, kad tokios pažeistos teritorijos darko kraštovaizdį, šių žemių negalima naudoti jokiais tikslais.

Rekultivuoti karjerai bus pritaikyti žmogaus ūkinei veiklai, rekreacijai ar kitiems poreikiams. Sutvarkytos teritorijos pagerins kraštovaizdžio būklę, sustiprins ekologinę pusiausvyrą, pristabdys erozijos procesus, atkurs dirvos derlingumą.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2018-06-22T14:49:46+00:00