/Savivaldybė teikia paramą nuo COVID-19 nukentėjusiam rajono verslui
2020 m. liepos 13 d.

Savivaldybė teikia paramą nuo COVID-19 nukentėjusiam rajono verslui

Siekdama padėti su neigiamu poveikiu dėl COVID-19 plitimo susidūrusiam rajono verslui, Varėnos rajono savivaldybė priėmė sprendimą dėl su koronaviruso padarinių mažinimu susijusių priemonių teikimo. Nuo liepos 2 d. įsigaliojo naujas Varėnos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas, kuriame įrašyta, kad bus iš dalies kompensuojamos elektroninės komercijos priemonės  ir remiami  nuo COVID-19 sukeltų padarinių nukentėję verslo subjektai (žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir (arba) nekilnojamojo turto mokesčio kompensavimas už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d., kai įmonės ar verslininkas dėl karantino apribojimų negalėjo vykdyti veiklos, ir nekilnojamojo turto nuomos išlaidų kompensavimas už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.).

Šiame apraše įtrauktos ir naujos priemonės, skatinančios gyventojų užimtumą, verslo plėtrą ir verslo subjektų tarpusavio bendradarbiavimą, didinant vietos verslo žinomumą ir naujų investicijų pritraukimą. Numatoma kompensuoti:

  • įrangos įsigijimą, kai sukuriama nauja darbo vieta;
  • verslo plano, investicinio projekto ar paraiškos parengimo išlaidas;
  • rinkodaros, reklamos priemones ir skatinamųjų verslo renginių organizavimo išlaidas (parama pagal šią priemonę skiriama tik verslą vienijančioms organizacijoms).

Verslo subjektai taip pat  gali teikti paraiškas pagal anksčiau galiojusias priemones: įmonės steigimo išlaidų kompensavimas; nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis kompensavimas pradedantiesiems verslininkams; naujų darbo vietų įsteigimo išlaidų kompensavimas;  neveikiančių infrastruktūros objektų ir (arba) jų aplinkos atnaujinimo, pritaikant ūkinei-komercinei veiklai, kompensavimas (kompensuojama suma padidinta iki 2 000 Eur už objekto atnaujinimo patirtas išlaidas); jaunuolių nuo 14 iki 18 metų darbo užmokesčio kompensavimas.

Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į verslo subjektų poreikius ir galiojusius karantino suvaržymus. Birželio 3 d. priemonės buvo pristatytos ir apsvarstytos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo lėšų skirstymo komisijos posėdžio metu.

Aprašas ir paraiškos forma paskelbta Savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu  https://varena.lt/verslininkams/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-remimas/.

Parengta pagal Ekonomikos ir turizmo skyriaus pateiktą informaciją.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2020-07-13T14:38:35+00:00