/Savivaldybės taryba patvirtino 2019 metų biudžetą
2019 m. vasario 22 d.

Savivaldybės taryba patvirtino 2019 metų biudžetą

Varėnos rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 19 d. sprendimu patvirtino svarbiausią šių metų sprendimą – 2019 metų savivaldybės biudžetą. Planuojant 2019 m. biudžeto lėšas, didelis dėmesys buvo skirtas biudžetinių įstaigų darbuotojų bei mažiausiai uždirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Visoms įstaigoms yra numatyta 5 proc. kintamoji darbo užmokesčio dalis. Darbo užmokestis 2019 m. didinamas praktiškai visiems biudžetinių įstaigų darbuotojams. Šių metų biudžete atsispindi pagrindiniai prioritetai. Pirmiausia, ES investicinių projektų finansavimas. Juos įgyvendinus, bus sudarytos sąlygos investicijoms pritraukti, tuo pačiu ir naujoms darbo vietoms sukurti. 2019 m. skirta 1,7 mln. Eur 43 investicijų projektams bendrai finansuoti, 5 iš jų įgyvendinimas pradedamas šiais metais. 2019 m. skirta 461,4 tūkst. Eur lėšų įstaigoms turtui įsigyti, t. y. 72,6 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. ir 328,6 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m. Iš jų 30 tūkst. Eur numatyta Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio virtuvės remontui, 28 tūkst. Eur – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatui tvarkyti ir patalpoms menų mokyklos veiklai pritaikyti, 30 tūkst. Eur numatyta Priešgaisrinės apsaugos tarnybai automobiliui įsigyti.  20 tūkst. Eur numatyta Socialiniam būstui gerinti – techniniams projektams parengti bei remonto darbams. Kultūros paveldo puoselėjimui ir išsaugojimui numatėme 33 tūkst. Eur. Planuojama remontuoti Žilinų kultūros centrą, tęsti Vytauto paminklo Perlojoje restauravimo darbus, parengti memorialo Dainavos apygardos partizanams atminti techninį projektą ir suremontuoti memorialo koplyčią, taip pat parengti Nedzingės bendruomenės pastato techninį projektą ir pašalinti savavališkos statybos padarinius.

2019 m. skirta 55 tūkst. Eur tinklams iškelti ir apsaugojimui pagal ESO, TELIA ir kitų tinklų savininkų sąlygas bei avarinės būklės takų atkarpų remontui prie Varėnos miesto daugiabučių namų. Gavus finansavimą iš Kelių plėtros ir priežiūros programos, preliminariai planuojama asfaltuoti 12 gatvių su žvyro danga ir pradėti Matuizų k., Dzūkų ir Statybininkų gatvių rekonstrukcijos darbus. Taip pat planuojama suremontuoti automobilių aikšteles prie daugiabučių namų. Avarinės būklės namui Vytauto g. 19A nugriauti ir pastato šalia „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio išpirkti numatyta 35 tūkst. Eur.

Gatvių apšvietimui modernizuoti ir įrengti Varėnos mieste ir rajono kaimo vietovėse bei lieptui ant Varėnos I tvenkinio įrengti skirta 33,1 tūkst. Eur. Šviestuvus su natrio lempomis Vytauto g. planuojama pakeisti į LED tipo šviestuvus – tai žymiai pagerins apšvietimo kokybę, nes veiks visi šviestuvai, o ne 60 proc. Švietimo kokybė pagerės, nedidinant sąnaudų elektrai. Nuimti šviestuvai su natrio lempomis bus naudojami kaimiškose vietovėse, pakeičiant energetiškai neefektyvius gyvsidabrio lempų šviestuvus. 2019 m. taip pat numatyti apšvietimo įrengimo darbai prie daugiabučių namų Varėnos mieste. Įgyvendinant aplinkos apsaugos programą, numatyta 31,2 tūkst. Eur privačių namų prijungimo prie magistralinių buitinių nuotekų vamzdynų bendram finansavimui.

Suplanuota 23,5 tūkst. Eur skirti bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems planams parengti, t. y.  planuojama pakeisti Varėnos r. sav. bendrąjį planą, numatant teritoriją Liškiavos k. kapinėms įrengti, parengti Varėnos m. kvartalo tarp J. Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio, Žaliosios ir Spaustuvės gatvių detalųjį planą ir kitos (pramonės ir sandėliavimo) paskirties žemės sklypų, esančių Pramonės g., detaliojo plano korektūrą bei atlikti Varėnos r. sav. teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schemos korektūrą.

2018 m. lapkričio 15 d. įsigaliojus Miškų įstatymo pakeitimams, šiais metais skirta 140  tūkst. Eur žemės reformai Varėnos mieste užbaigti. Vadovaujantis patvirtinta Varėnos miesto bendrojo plano korektūra, buvo pertvarkytas miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Laisvės ir Marcinkonių g. Varėnoje ir suformuoti 64 sklypai, iš jų 57 – kitos paskirties žemės sklypai, iš kurių 23 yra numatyti grąžinti piliečiams už turėtą nuosavybę Varėnos mieste.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl biudžeto patvirtinimo

 

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2019-02-25T17:52:33+00:00