/Savivaldybės taryba patvirtino Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą
2020 m. liepos 2 d.

Savivaldybės taryba patvirtino Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą

Varėnos rajono savivaldybės taryba 2020 m. birželio 19 d. priėmė sprendimą „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendimo idėja yra įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto principą, kai kartu su gyventojais sprendžiama dėl viešųjų lėšų panaudojimo teikiant idėjas miesto aplinkai gerinti ir patiems už jas balsuojant. Tokiu būdu siekiama didinti piliečių įtraukimo į rajono biudžeto  formavimą galimybes ir skatinti jų iniciatyvumą, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę, gyvenamąją aplinką, viešąją struktūrą, aktyvinti rajono gyventojų dalyvavimą atnaujinant gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastuktūrą, skatinti diskusijas rajono plėtros tema.

Gyventojų iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastuktūrai gerinti ir kurti, įgyvendinamos kasmet, numatant tam lėšas kiekvienų metų savivaldybės biudžete.

Tarybos sprendimas

2020-07-02T10:04:36+00:00