/Savivaldybės vadovai jubiliejaus proga pasveikino ilgametę Žiūrų folkloro ansamblio vadovę Marcelę Paulauskienę
2020 m. vasario 5 d.

Savivaldybės vadovai jubiliejaus proga pasveikino ilgametę Žiūrų folkloro ansamblio vadovę Marcelę Paulauskienę

Ilgametė Žiūrų kaimo folkloro ansamblio vadovė, „Sidabrinės bitės“ laureatė Marcelė Paulauskienė švenčia gražią sukaktį – aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga Varėnos krašto šviesuolę  pasveikino Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė, Kultūros ir sporto skyriaus patarėja Regina Svirskienė bei Varėnos rajono viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Krupovičius. Meras Algis Kašėta sukaktuvininkei įteikė gėlių, palinkėjo sveikatos, stiprybės, padėkojo už sėkmingą vadovavimą beveik penkiasdešimt metų gyvuojančiam Žiūrų kaimo ansambliui bei Varėnos krašto garsinimą dzūkiškomis dainomis ir autentiškais pasakojimais.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė, kuri didžiuojasi dainuojanti unikaliame Žiūrų ansamblyje, sveikindama ir jubiliatei įteikdama dovaną, sakė, jog ansamblio neįsivaizduoja be Marcelės Paulauskienės, nes ji iki šiol yra ansamblio „siela“, iki šiol pradedanti dainas.

Takelis į Marcelės Paulauskienės sodybą, esančią vaizdingoje kaimo vietoje ant kalniuko, visai šalia gražuolės Ūlos, veda tarsi šaltinėlis į neišsekančią dainų jūrą. Ši moteris – viena iš tų dainingųjų dzūkių, kuri sako: „Liūdna man būt gyvenc be dainų. Žiemų ir vasarų vaikščioju po miškus ir dainuoju. Kadu dainuoju, tai gyvenu…“. Ji moka daugiau kaip pusantro šimto senųjų dzūkiškų dainų, įvairiausių dzūkiškų pasakojimų. Šios energingos moters pastangomis ir dėka Žiūruose daug metų ruseno kultūros židinys – jos namuose veikė kaimo biblioteka. Ji – liaudies dainų pateikėja, atlikėja, rinkėja ir mokytoja. Iš jos dainas yra užrašinėję ne tik Varėnos rajono, bei ir Lietuvos folkloro ansamblių dalyviai, vadovai, moksleiviai, žymūs folklorininkai. Etnografai Žiūrų kaimą vadina dainuojančia Dainava. Ne veltui 2005 m. Žiūrų kaimo folkloro ansamblis pripažintas geriausiu Lietuvos kaimo folkloro ansambliu, jam įteikta „Aukso paukštė”.
2001 m. M. Paulauskienei įteiktas Varėnos kultūros ir meno tarybos įsteigtas rajono kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimas – „Sidabrinės bitės” ženklas ir Savivaldybės kultūros premija.
2008 m. visuomenei buvo pristatyta jos dainų ir tautosakos rinktinė „Kur tas šaltinėlis, kur aš jauna gėriau“. Jos surinkta ir pateikta etnografinė bei tautosakinė medžiaga – didžiulis tradicinės kultūros turtas, atspindintis ne tik josios paveldą, bet ir šiandien Žiūrų krašte gyvuojančią tradiciją.

2009 m. Marcelė Paulauskienė už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą buvo apdovanota Kultūros ministerijos premija.

Didelis jubiliatės nuopelnas, kad jos suburtas Žiūrų kaimo folkloro ansamblis gyvuoja iki šiol, o paskutiniaisiais metais atsinaujinęs dainuoja ne tik Žiūrų kaimo himną „ Tai Žiūrų slaunas kaimas“, bei ir daugybę kitų seniausių dzūkiškų dainų. Ten, kur ansamblis koncertuoja, žiūrovai įdėmiai klauso ir dainuoja drauge, juokiasi ir jaudulio ašarą šluosto.

Praėjusių metų pabaigoje visuomenei pristatyta dviguba kompaktinė plokštelė „Tai Žiūrų slaunas kaimas“, kurioje
įrašytos gražiausios Žiūrų kaimo dainos ir įdomiausi pasakojimai. Pirmajame diske skamba net dvidešimt keturios Žiūrų kaimo dainos. Jas atlieka ir senieji ansamblio dainininkai, ir naujai atsikūrusio ansamblio nariai. Antrasis diskas – tarsi Žiūrų kaimo „kraičio skrynia“, kurią pravėrus pabyra šių metų vasarą bei rudenį įrašyti autentiški „perlai“ –  kaimo senolių pasakojimai apie tradicinį gyvenimo būdą: žmogaus gyvenimo etapus, kasdienius darbus, užsiėmimus, pasaulėžiūrą, džiaugsmus, vargus, šeimos ir kalendorines šventes. Kompaktinėje plokštelėje klausytojas ras ir knygelę, kurioje išspausdinti visi leidinyje skambančių dainų tekstai, iliustruoti kaimo žmonių išsaugotomis nuotraukomis, atspindinčiomis jų praeities gyvenimą. Žiūriškiai džiaugiasi ir didžiuojasi, kad ji pateko į Lietuvos nacionalinio kultūros centro seriją „Dainos iš visos Lietuvos“.

 Marcelė Paulauskienė sako, kad nekantriai laukia vasaros pradžios, kai į Žiūrus vėl suvažiuos daugybė kaimo vaikų ir vaikaičių, nemažiau svečių švęsti jos įkurto  seniausio Varėnos krašte Žiūrų kaimo folkloro ansamblio penkiasdešimtmečio jubiliejaus. Tuomet visame kaime ir miškais toli pušų viršūnėm skambės gražiosios Žiūrų kaimo dainos. Visi, kas nori pajusti tikrąją šio krašto dainų dvasią, dzūkiškos melodijos ir gražios tarmiškos kalbos grožį, tegu užsuką į senąjį Žiūrų kaimą – šaunioji Marcelė Paulauskienė kartu su kaimo moterimis mielai padainuos.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2020-02-05T20:30:36+00:00