/Senojoje Varėnoje pagerbti Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelnę kraštiečiai
2018 m. rugsėjo 17 d.

Senojoje Varėnoje pagerbti Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelnę kraštiečiai

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje paminėtos Senojoje Varėnoje gimusio didžio visų laikų genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 143-osios gimimo metinės ir dvidešimt antrąjį kartą įteikti garbingi apdovanojimai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms. ,,Sidabrinės bitės“ ženklai įsegti ir Savivaldybės kultūros premijomis apdovanoti šių metų ,,Sidabrinės bitės“ laureatai – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja konsultantė, Varėnos literatų klubo „Jievaras“ narė, aktyvi visuomenininkė Joana Grigaitienė bei Varėnos viešosios bibliotekos direktorius ir aktyvus visuomenininkas Eitaras Kazimieras Krupovičius.

Po gražiais bažnyčios skliautais iškiliausiems kultūros ir meno puoselėtojams nuskambėjo daugybė sveikinimų ir įspūdingas koncertas.

Paminėtos 143-osios M. K. Čiurlionio gimimo metinės

Iškilmingas renginys tradiciškai prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias už iškiliausią lietuvių tautos menininką, Senojoje Varėnoje gimusį M.K.Čiurlionį bei visus Varėnos krašto kūrėjus aukojo šio renginio globėjas, Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Pranciškus Čivilis. Šv. Mišių metu ir po jų įspūdingą koncertą iškilmingo renginio dalyviams padovanojo solistė Julija Stupnianek–Kalėdienė, vargonininkė Jūratė Landsbergytė ir fleitistas Vytautas Oškinis. Šis koncertas – sakralinės muzikos valanda pagerbiant M.K. Čiurlionį, vienas iš paskutiniųjų šių metų menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ renginių, jau kelintus metus vykstančių ir Varėnos krašte. Šv. Mišių metu giedojo ir Senosios Varėnos parapijos choras „Sonata“, vadovaujamas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos pedagogės Ilonos Zalanskienės.

,,Sidabrinės bitės“ – darbščiausioms Varėnos kraštui nusipelniusioms „bitutėms“

Po Šv. Mišių Varėnos rajono savivaldybės bei rajono Kultūros ir meno tarybos iniciatyva šiemet jau dvidešimt antrąjį kartą ,,Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms.

1996 m. Varėnos kultūros ir meno taryba įsteigė Varėnos rajono kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimą – „Sidabrinės bitės” ženklą. Apdovanojimo tikslas – skatinti aktyvius kultūros veikėjus, sudaryti vienodas darbo sąlygas visuomeniniams ir etatiniams kultūros darbuotojams. 1998 m. Varėnos rajono savivaldybė „Sidabrinės bitės“ apdovanojimą papildė kultūros premija.

Jau tapo gražia tradicija po šios šventovės skliautais minint M. K. Čiurlionio gimimo dieną drauge su Varėnos rajono savivaldybės vadovais, meno, kultūros žmonėmis ir Senosios Varėnos bendruomene pagerbti ir darbščiausias „bitutes“.

Šiemet Savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“ už kūrybišką pedagoginę ir visuomeninę veiklą, šiltus ir prasmingus poezijos, prozos kūrinius, vertingas apybraižų knygas apie Varėnos krašto šviesulius, kurių darbai reikšmingi bendruomenės  žmonių gyvenime, už minties, dvasingumo, kultūros, gyvenimiškos patirties skaidą apdovanota lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją konsultatntė, Varėnos literatų klubo „Jievaras“ narė, Trečiojo amžiaus universiteto valdybos narė Joana Grigaitienė. Už aktyvią veiklą populiarinant grožinę literatūrą, istorines ir kultūros vertybes, vaikų literatūros rašytojų įamžinimo iniciatyvas, novatoriškas idėjas ir Dzūkijos kraštui svarbių projektų įgyvendinimą apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius ir aktyvus visuomenininkas Eitaras Kazimieras Krupovičius. Šie žmonės į bendrą rajono kultūros avilį neabejotinai sunešė neįkainojamą savo prasmingos veiklos nektarą.

Šių metų laureatams, įsijungusiems į ankstesniųjų metų „sidabrinių bitučių“ būrį, ,,Sidabrinės bitės“ ženklus įsegė Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, premijas ir po gėlių puokštę įteikė Savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas bei Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė, padėkas – Varėnos rajono Kultūros ir meno tarybos pirmininkas Algirdas Juškevičius. Juos nuoširdžiai sveikino ankstesnieji „Sidabrinės bitės“ laureatai, būrys artimųjų ir draugų.

 Meras Algis Kašėta, sveikindamas šių ir ankstesniųjų metų laureatus, pažymėjo, kad labai prasminga pagerbti savo krašto šviesuolius. „Senojoje Varėnoje gimęs  M.K. Čiurlionis paliko didelį pėdsaką mūsų tautos tapatybėje. Jis, kaip Maironis, kaip Justinas Marcinkevičius, yra neabejotinai vienas iš mūsų pasaulėjautos „architektų“. Lygiai prieš metus teko dalyvauti renginyje, skirtame M.K. Čiurlioniui,  Sankt Peterburge. Apie jo kūrybos vertę  ir reikšmę šiame renginyje diskutavo didelė akademinė bendruomenė. Minint šio menininko gimimo metines, labai prasminga proga prisiminti ir pagerbti visus kūrybingus Varėnos krašto žmones, kurie kiekvienas į kultūros „avilį“ įneša po didelį indėlį. Tų mūsų kūrėjų skleidžiamą šilumą galima pajusti visame krašte. Štai gerbiamą Joaną Grigaitienę, kuri buvo ir mano mokytoja, už neįkainojamą indėlį  ugdant asmenybes ir mokant lietuvių kalbos, atsimena ir labai vertina ne viena moksleivių karta. Eitaras Krupovičius yra gerbiamas vadovas ir besąlygiškas autoritetas Varėnos krašto bibliotekininkų bendruomenei. Jo indėlis įvairiomis formomis įamžinant poetų Martyno Vainilaičio ir Anzelmo Matučio atminimą, organizuojant kitus prasmingus renginius bei įgyvendinant projektus yra taip pat labai reikšmingas. Džiaugiuosi, kad mūsų kraštas tikrai turtingas talentingais, kūrybingais ir darbščiais žmonėmis“. Meras Algis Kašėta padėkojo šių bei ankstesnių metų „Sidabrinės bitės“ laureatams už  prasmingą veiklą, palinkėjo ir toliau nuoširdžiai dirbti Varėnos kraštui.

Joana Grigaitienė prisipažino, jog labai sujaudinta tokio svarbaus įvertinimo. „Noriu pasidžiaugti, kad tapau iškilių asmenybių grupės nare, ir pasakyti, kad esu įpareigota šio įvertinimo. Tikiuosi dar pabaigti tuos darbus, kuriuos esu pradėjusi, tikiu, kad Viešpats dar palaimins. Ačiū visiems, kurie atkreipė dėmesį į mano veiklą, komisija, kuri pritarė“.

Eitaras Krupovičius sakė: „Tikrai žinau, kad tai yra pats didžiausias mano veiklos įvertinimas, nes įvertino mano krašto žmonės. Tas apdovanojimas tikrai įpareigoja. Tuo pačiu matau, kad einu teisinga linkme, tik reikia žengti pirmyn. Už tai turiu padėkoti visiems, kuriuos sutikau savo gyvenimo kelyje, o jame sutikau tikrai šviesių žmonių. Komisijai, mokytojams, kultūros centro darbuotojams, su kuriais padarėm daug gražių veiklų, bibliotekininkams, su kuriais įgyvendinom daug įdomių projektų, bet labiausiai – šeimai. Nuo šiol dar labiau didinsiu apsukas “, – kalbėjo. E. Krupovičius.

 Šventinio renginio metu „Sidabrinių bičių“ laureatams nuskambėjo daugybė sveikinimų ir „Ilgiausių metų“.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2018-09-17T13:59:45+00:00