/Senosios Varėnos bendruomenė sukvietė į įspūdingą šventę
2019 m. liepos 10 d.

Senosios Varėnos bendruomenė sukvietė į įspūdingą šventę

„…reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse“, – kadais rašė Senojoje Varėnoje gimęs didžiausias visų laikų lietuvių genijus Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Jis buvo puikiu pranašu ir savo gimtinei – čia gyvenančių žmonių kūrybos šviesa yra ypatinga, sklinda po visą Lietuvą ir toli už jos ribų. Tą patį galima pasakyti apie veiklią ir gražių iniciatyvų nestokojančią šio kaimo bendruomenę. Senosios Varėnos bažnyčioje nuolat vyksta daug įsimintinų kultūros renginių, čia po gražiaisiais bažnyčios skliautais dažnai sužėri bei muzikos ir meno mėgėjų širdis suvirpina vaiskios muzikinių akordų spalvos. Čia išties prasmingai paminėta ir Valstybės diena – ta proga bendruomenė suorganizavo didelę šventę, kurios metu paminėjo net keletą svarbių progų.

Šventė prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis, kurias už bendruomenę ir jos žmones aukojo parapijos klebonas Pranciškus Čivilis. Pilnutėlė bažnyčia vos talpino į šventę susirinkusius bendruomenės narius ir garbius svečius. Svarbus akcentas – kunigas Pranciškus Čivilis įteikė architekto Brunono Bakaičio sukurtas regalijas neseniai bendruomenės pirmininke išrinktai Ilonai Zalanskienei, kuri pasižadėjo atsakingai dirbti savo kaimo žmonių labui. Vėliau visi drauge sugiedojo Lietuvos himną.

Šventės svečiai galėjo pasigrožėti tądien bažnyčioje atidaryta bendruomenės nario, menininko Algirdo Valentino Kaliūno jubiliejine  kūrybos paroda bei albumo „Varėnos kraštas:  kūrybos versmės“ׅ pristatymu. Garbingą aštuoniasdešimties metų jubiliejų švenčiantį A. Kaliūną kunigas P. Čivilis apdovanojo didžiąja arkangelo Mykolo žvaigžde. Šis taip pat architekto B. Baikaičio sukurtas apdovanojimas yra įteikiamas labiausiai Senosios Varėnos parapijai ir bendruomenei nusipelniusiems žmonėms. Jubiliatą pasveikino, Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos padėką įteikė, už didelį indėlį į rajono kultūros aruodą dėkojo bei kūrybinės energijos linkėjo Varėnos rajono savivaldybės mero patarėjas Jonas Kleponis bei Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė. Gražia daina „Vaikystės šviesa“ jubiliatą pasveikino ir kompozitorius Alvydas Jegelevičius. Šią dainą jie sudainavo drauge.

Tądien buvo paminėtas ir šios parapijos choro „Sonata“ penkerių metų veiklos jubiliejus. Vadovaujamas kūrybinės energijos nestokojančios Ilonos Zalanskienės, per penketą metų choras tapo žinimas ne tik Varėnos krašte. Jis kiekvieną sekmadienį gieda Šv. Mišiose, aktyviai dalyvauja įvairiose šventėse. Skambiomis choro giesmėmis ir dainomis žavėjosi ir šventės dalyviai. „Sonatos“ choristai sudainavo ir ypatingą kūrinį – šiemet sukurtą „Varėnos himną“. Kunigas Pranciškus kiekvienam choro dalyviui atsidėkojo įteikdamas mažąją Šv. arkangelo Mykolo žvaigždę.

Ilona Zalanskienė, padėkojusi visiems susirinkusiems į bendruomenės šventę, sakė, jog pasiruošusi aktyviai darbuotis bendruomenei, bei kvietė visus norinčius įsijungti į aktyvią Senosios Varėnos bendruomenės veiklą. Ji pažymėjo, kad kiekviename darbe būna sunkumų, tačiau jie tik sustiprina. „Šioje bendruomenėje pradėjau nuo to, kad padėjau sukurti bažnytinį chorą. Labai mėgstu viską išbandyti, kas nauja, mėgstu rizikuoti. Esame vieni dėl kitų, ir vieni kitiems turime padėti. Kviečiu jus dirbti drauge ir kurti gražesnę mūsų bendruomenę. Ir tai darykime kaip kvietė Popiečius Jonas Paulius II –„ imkime savo gyvenimus ir darykime iš jų šedevrus!“.

Nuotaikingus kūrinius dovanojo jaunieji bendruomenės nariai. Po koncerto bažnyčioje šventė iki vakaro tęsėsi klebonijos kieme. Čia varėniškiai dainavo, šoko, žaidė įvairius žaidimus, vaišinosi ir bendravo. Šventę vainikavo prie Nepriklausomybės paminklo visų drauge sugiedotas Lietuvos himnas.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt

 

 

2019-07-18T13:09:54+00:00