/Situacija Varėnos rajone įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimą
2018 m. spalio 18 d.

Situacija Varėnos rajone įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimą

Nuo šių metų rugsėjo mėnesio Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) įvedė etatinį mokytojų darbo apmokėjimą. Pagal naują tvarką pamokinį mokytojų apmokėjimą keičia valandinis apmokėjimas. Mokytojo etatą sudaro 1 512 metinių valandų. Mokytojo etatas  skirstomas į tris dalis: kontaktines valandas (pamokas), pasirengimą joms bei darbą bendruomenei. Etatą sudaro 36 valandos per savaitę. Ugdymo lėšas skiria ŠMM, kuri pagal mokinių ir klasių skaičių nustato, koks mokytojų etatų skaičius tenka konkrečiai mokyklai. Pastarosios pačios nusistato savo darbo apmokėjimo tvarką, nustato etatinio darbo apmokėjimo principus ir krūvio sandaros kriterijus. Mokyklos direktorius sudaro sutartis su dirbančiais mokytojais. Situacija dėl krūvio sandaros kiekvienoje mokykloje gali būti skirtinga, nes yra nevienodas ugdymo kontekstas ir mokyklos bendruomenės poreikiai. Pakitusias darbo apmokėjimo sąlygas mokyklos vadovai aptaria su kiekvienu mokytoju individualiai.

Rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje mokytojai gavo darbo užmokestį už pirmąjį mėnesį po įvestos reformos. Pažvelkime, kokia situacija yra Varėnos rajone. Pagal bendrojo ugdymo mokyklų pateiktus duomenis, lyginant su 2017–2018 mokslo metais, 15 mokytojų darbo užmokestis liko toks pats, didėjo iki 5% – 27, didėjo 5–10% – 38, didėjo daugiau kaip 10% – 92, mažėjo iki 5% – 39, mažėjo iki 5–10% – 28, mažėjo daugiau kaip 10% – 26. Iš viso rajone 15 mokytojų darbo užmokestis liko toks pats, 161 – didėjo, 93 – mažėjo. ŠMM pagal mokinių ir klasių skaičių Varėnos rajono mokykloms yra paskaičiavusi 165,91 etato. Vidutiniškai vienam bendrojo ugdymo mokytojui tenka 0,62 etato. Per paskutinius mokslo metus mokinių skaičius rajono bendrojo ugdymo mokyklose sumažėjo 102.

Rajono mokyklų vadovai dalyvavo dviejose ŠMM organizuotose konsultacijose,  bendradarbiavo, konsultavosi su Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, Personalo, Teisės, Finansų ir investicijų skyriaus specialistais. Savivaldybės administracija nuolat analizuoja esamą situaciją ir teikia pagalbą mokyklų vadovams.

Etatinis apmokėjimas yra ŠMM pernelyg skubotai vykdomos  reformos dalis, todėl savivaldybių švietimo įstaigoms tapo dideliu iššūkiu. Dar pavasarį Varėnos rajono meras Algis Kašėta susitikime su  švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene siūlė atidėti etatinį mokytojų apmokėjimą, jo neįvesti nuo rugsėjo mėnesio, nes nėra išdiskutuota su švietimo bendruomene ir nebus tinkamai pasiruošta. Šiandienos situacija parodė, kad išties yra daug neaiškumų ir neatsakytų klausimų. Artimiausiu metu savivaldybės administracijos vadovai susitiks su mokyklų direktoriais ir aptars priežastis, kodėl daliai mokytojų atlyginimai mažėjo, nors kontaktinių valandų (pamokų) skaičius nekito arba didėjo. Bus ieškoma galimybių, kad nekintant arba didėjant kontaktinių valandų daliai etate nemažėtų mokytojų darbo užmokestis.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija

2018-10-19T07:50:25+00:00